Categorie: Overig

Dorpsinitiatief Annen in uitvoering

 

Wilt u een schoolvoorbeeld hoe initiatieven vanuit het dorp breed worden bedacht, ontwikkeld en uitgevoerd? Kijk dan wat er in Annen gebeurt!

Beweegplein Annen 01

Een paar weken terug was daar de officiële start van de aanpassing van het terrein rond de sporthal. Wethouder Heijerman gaf het startschot door het bouwbord te onthullen. Direct al werden door vrijwilligers van diverse betrokken verenigingen fietsbeugels geplaatst, struiken geplant en zaken verwijderd die later een andere plek gaan krijgen zoals bankjes en de jeu de boules banen.

Wat gaat er gebeuren
Het voorterrein wordt gefaseerd ingericht met speel- en beweegtoestellen voor jong en oud. Het gebied wordt autoluw, wel komen er een paar parkeerplaatsen voor mindervaliden. Het streetveld wordt opgeknapt en de jeu de boules banen worden verplaatst. Er komt een fietsenstalling bij het voetbalveld en het dorpshuis krijgt een terras. Verder krijgt de postduivenvereniging een eigen toegang, wordt het riool vernieuwd en wordt ledverlichting aangebracht. Er wordt nog gekeken naar een geschikte locatie voor een beachveld.

Rookvrij
Iedereen wil dat kinderen spelen in een gezonde en veilige omgeving. Zien roken, doet roken. Met een rookvrije speelplek geef je het goede voorbeeld aan kinderen en voorkom je bovendien het schadelijke meeroken. Daarom wordt het voorterrein, mede op aangeven van de gemeente, rookvrij gemaakt.

Steun
De uitvoering van dit plan is grotendeels mogelijk gemaakt door de Gemeente Aa en Hunze (Leefbaarheidsfonds) en de Provincie Drenthe (Vitaal Platteland). Mede dankzij de financiële steun van het VSB fonds, Rabobank Assen en Noord-Drenthe, de NAM, Eibe Speeltoestellen, Historische Vereniging Annen en Commissie Dorpsbelangen kan het complete plan uitgevoerd worden. Daarnaast schenkt de WMD een watertappunt.

Beweegplein Annen 02

Officiële opening
De officiële opening is op vrijdagmiddag 20 september 14.00 uur met alle schoolgaande kinderen, sponsoren, aannemers en vrijwilligers. Ook alle dorpsbewoners zijn van harte welkom. Vanuit de Historische Vereniging is het idee ontstaan om het plein een naam te gaan geven, deze wordt tijdens de opening onthuld.

Gaat dit vanzelf? Nee, natuurlijk niet. Veel overleg gaat hieraan vooraf en het kan alleen door zelfwerkzaamheid van vele vrijwilligers. Een project op initiatief van het dorp, in samenspraak met de gemeente, burgerparticipatie pur sang! We zijn blij met dit soort initiatieven.

Leefbaarheidsfonds

Op 26 mei 2011 is het Leefbaarheidsfonds in werking getreden. "Dat is mooi", zult u zeggen, maar wat hebt u er aan. Welnu, de CGB samen met het CDA en GroenLinks, zijn met dit fonds gekomen, omdat wij vonden dat er financiële ondersteuning moest komen ter stimulering van lokale activiteiten, projecten en (instandhouding van) voorzieningen. Leefbaarheidsfonds iets voor u? Lees hier verder!
 

Over ons

Combinatie Gemeentebelangen Aa en Hunze kreeg tijdens de gemeenteraadsverkiezingen weer de meeste stemmen. Wij kunnen vol trots 10 van de 21 raadszetels innemen. We hebben de coalitiebesprekingen gevoerd en hieruit is een (deels) nieuwe coalitie ontstaan. Er is een college gevormd met VVD (4 zetels) en Groen Links (2 zetels).

Meldpunt overbodige regelgeving

Gemeentebelangen Aa en Hunze heeft in haar verkiezingsprogramma terugdringing van onnodige wet- en regelgeving opgenomen. Wij vinden het daarbij belangrijk dat regelgeving transparant en duidelijk is.
Wat kunt u melden?

 

Overig nieuws

We publiceren regelmatig op onze site. De informatie op de homepage houden we zo beperkt mogelijk. Eerdere berichten kunt u terugvinden in het Nieuwsarchief onder de verschillende aandachtsgebieden.