Categorie: Overig

NEIE INWONERS ‘BIE ‘T PAD’

 

leukomteweten1

Onlangs organiseerde onze gemeente een bijeenkomst voor mensen die het afgelopen jaar in Aa en Hunze zijn komen wonen. Dat deed onze gemeente al elk jaar op een avond. In de raadzaal konden nieuwe inwoners dan door middel van een virtuele tour kennis maken met onze gemeente en haar dienstverlening. Ook kon men kennismaken met de leden van de gemeenteraad en het college.

In 2019 is er gekozen voor een ochtendprogramma. Van de 800 genodigden zijn er op 30 november 2019, 100 mensen aanwezig. Allen worden welkom geheten door onze burgermeester (ook nog maar tien weken hier aan het werk) Anno Wietze Hiemstra. Door middel van handopsteken maakt hij vrij snel duidelijk dat de meeste nieuwkomers van boven de grote rivieren komen en de verst wegkomende nieuwkomer komt uit China. De gemeentesecretaris, Marleen Tent, vertelt vervolgens kort en bondig over de organisatie: de wereld veranderd en iedereen moet mee bewegen: “Aa en Hunze stroomt”, in de twee gelijknamige riviertjes en in de organisatie. Loslaten, participatie en het samen doen, zijn de toverwoorden.

In navolging van College ‘Bie ‘t Pad’ gaan de nieuwe inwoners in drie verschillende groepen actief ‘Op Pad’. Ze brengen 

leukomteweten2

een bezoek aan de wijk van de toekomst (wonen). Wethouder Co Lambert ontvangt de genodigden persoonlijk in een levensloop bestendigde BENG (Bijna Energie Neutrale Woning) woning. Naast dat er in deze wijk van de toekomst woningen aangepast worden, gaan er ook woningen tegen de vlakte. Daarvoor komen nieuw te bouwen volledig energie neutrale woningen terug. In en rond om de werkplaats van de buitendienst (werk), geeft wethouder Henk Heijerman samen met de medewerkers een rondleiding en vertellen ze wat ze zoal doen. Dat varieert van onderhoud in het groen tot onderhoud van verkeersborden, riolering, het reinigen van straten tot het repareren van bestrating. Voor het aanpakken van de gladheid in de winter is er een grote loods die vol ligt met strooizout. De gemeente heeft een uitvoeringsplan gladheidsbestrijding. Dat is ook wel nodig want we hebben toch maar even 540 km aan wegen die van de gemeente zijn. In de bibliotheek in Gieten (Annen en Rolde hebben ook een bibliotheek) ontvangt wethouder Bas Luinge (recreëren) alle aanwezigen. Hij vertelt welke zaken hij zoal in zijn portefeuille heeft. Hij roemt de vrijwilligers die bijdragen aan het wel en wee van de bibliotheek en het in deze ruimte centraal te vinden Taalhuis voor wie beter wil leren lezen, schrijven en rekenen. De locatiemanager Chris Wierenga vertelt enthousiast over de metamorfose die de bibliotheek ondergaan heeft. Het is echt een ontmoetingsplek geworden waar je ook als je geen lid bent binnen kunt lopen. Naast (luister)boeken, films, muziek en games uitlenen worden er cursussen en workshops gegeven zoals ‘Klik en tik’, ‘Aan de slag met je DigiD’. Er is een speel-o-theek en in het Digitaal Café kan je terecht voor vragen over een laptop, pc of tablet.

Na actief ‘Op Pad’ te zijn geweest waarbij men kennis heeft kunnen maken met een aantal zaken die onze gemeente aangaan is het tijd voor de lunch en verder kennismaken met elkaar. Als dank voor het aanwezig zijn ontvangen de mensen 4 entreekaarten voor de openluchtzwembaden en een flyer met ‘Leuk om te weten’. De nieuwe inwoners hebben veel waardering voor de bijzondere wijze van ontvangst en geven aan erg tevreden te zijn met ‘hun’ nieuwe gemeente.

Leefbaarheidsfonds

Op 26 mei 2011 is het Leefbaarheidsfonds in werking getreden. "Dat is mooi", zult u zeggen, maar wat hebt u er aan. Welnu, de CGB samen met het CDA en GroenLinks, zijn met dit fonds gekomen, omdat wij vonden dat er financiële ondersteuning moest komen ter stimulering van lokale activiteiten, projecten en (instandhouding van) voorzieningen. Leefbaarheidsfonds iets voor u? Lees hier verder!
 

Over ons

Combinatie Gemeentebelangen Aa en Hunze kreeg tijdens de gemeenteraadsverkiezingen weer de meeste stemmen. Wij kunnen vol trots 10 van de 21 raadszetels innemen. We hebben de coalitiebesprekingen gevoerd en hieruit is een (deels) nieuwe coalitie ontstaan. Er is een college gevormd met VVD (4 zetels) en Groen Links (2 zetels).

Meldpunt overbodige regelgeving

Gemeentebelangen Aa en Hunze heeft in haar verkiezingsprogramma terugdringing van onnodige wet- en regelgeving opgenomen. Wij vinden het daarbij belangrijk dat regelgeving transparant en duidelijk is.
Wat kunt u melden?

 

Overig nieuws

We publiceren regelmatig op onze site. De informatie op de homepage houden we zo beperkt mogelijk. Eerdere berichten kunt u terugvinden in het Nieuwsarchief onder de verschillende aandachtsgebieden.