Categorie: Overig

Raadsvergadering 16 januari

 

De raad heeft goede zaken gedaan vanavond. Er lagen een paar mooie voorstellen.

Het riool!

Gescheiden rioolWist u dat wij in Aa en Hunze in deze omgeving het minste rioollasten betalen? En dat terwijl onze gemeente het riool goed op orde heeft. Met mogelijk her en der een aandachtspuntje. Tijdens deze raad stelden we het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) vast voor de komende jaren. Een plan dat voort borduurt op het huidige GRP. Wat goed is, moet je immers goed houden. Extra aanvulling is dat een geste wordt gedaan naar de inwoners: een subsidie van max. €400,- voor het afkoppelen van regenwater. Wij zijn voor! Net als de andere fracties.

Toegankelijkheid

toegankelijkheidEen ander punt was de inclusie agenda. Ook wij vroegen ons eerst af wat het was. Het is een uitvoeringsprogramma die werkt aan ‘toegankelijkheid’ en het ‘onbeperkt meedoen’. Basis hiervoor was een onderzoek waar ervaringsdeskundigen in de gemeente aan meegewerkt hebben. Denk daarbij aan mindervaliden en laaggeletterdheid. Hieruit kwam een prima agenda, met de juiste opgaven. Daarbij doen wij een oproep aan jullie: kom ook zelf met initiatieven en voorstellen. Dat is de essentie van deze lokale agenda!

Gebiedsfonds Windmolenpark

gebiedsfondsHet voorstel voor het gebiedsfonds was volgens alle fracties nog niet rijp voor besluitvorming. Er werd een vaste jaarlijkse bijdrage aan dit fonds voorgesteld voor de komende 10 jaar. Wij vinden het logisch om tegen de tijd dat die tien jaar voorbij is te kijken hoe de situatie dan is om vervolgens opnieuw een besluit te nemen over een bijdrage. Anderen wilden een bijdrage voor de 20 jaar dat de molens er vermoedelijk staan. Maar welke bijdrage dan? Duidelijk is dat de Omgevings Advies Raad bepaalt hoe de gelden uit het fonds besteed worden. Uiteraard binnen de gestelde randvoorwaarden. Maar wie moet dat toetsen? Wat ons betreft degene die de randvoorwaarden oplegt. We zijn benieuwd naar de verdere invulling van het plan. Dit komt later terug op de agenda.

Leefbaarheidsfonds

Op 26 mei 2011 is het Leefbaarheidsfonds in werking getreden. "Dat is mooi", zult u zeggen, maar wat hebt u er aan. Welnu, de CGB samen met het CDA en GroenLinks, zijn met dit fonds gekomen, omdat wij vonden dat er financiële ondersteuning moest komen ter stimulering van lokale activiteiten, projecten en (instandhouding van) voorzieningen. Leefbaarheidsfonds iets voor u? Lees hier verder!
 

Over ons

Combinatie Gemeentebelangen Aa en Hunze kreeg tijdens de gemeenteraadsverkiezingen weer de meeste stemmen. Wij kunnen vol trots 10 van de 21 raadszetels innemen. We hebben de coalitiebesprekingen gevoerd en hieruit is een (deels) nieuwe coalitie ontstaan. Er is een college gevormd met VVD (4 zetels) en Groen Links (2 zetels).

Meldpunt overbodige regelgeving

Gemeentebelangen Aa en Hunze heeft in haar verkiezingsprogramma terugdringing van onnodige wet- en regelgeving opgenomen. Wij vinden het daarbij belangrijk dat regelgeving transparant en duidelijk is.
Wat kunt u melden?

 

Overig nieuws

We publiceren regelmatig op onze site. De informatie op de homepage houden we zo beperkt mogelijk. Eerdere berichten kunt u terugvinden in het Nieuwsarchief onder de verschillende aandachtsgebieden.