Categorie: Overig

Raadsvergadering 30 januari

 

Een bijzondere raadsvergadering was het deze keer (30 januari). Voorafgaand aan de officiële agenda sprak de burgemeester ons bij over de situatie op recreatiepark Anloo. Een buitengewoon vervelende situatie, waarbij hij heel duidelijk was in de zorg voor de gemeente en de verantwoordelijkheden van de bewoners zelf. De aandacht die de bewoners vroegen was begrijpelijk. Maar de ophef die vervolgens ontstond wekte bij ons niet het gewenste begrip, maar juist het tegenovergestelde op. Gelukkig konden we kort daarna door met de vergadering. Er stonden 2 belangrijke punten op de agenda.

Armoede en Schuldhulpverlening

armoede en schuldBelangrijke, maar zeer lastige, materie. Voor een leek een wirwar aan organisaties en budgetten. Denk aan hulporganisaties als Attenta, Impuls, GKB, Werkplein Drentsche Aa, Humanitas, Leergeld, Voedselbank, Kinderhulp, Jarige Job, Jeugdfonds Sport & Cultuur, de Klijnsmagelden. Er is nu een integraal plan van aanpak opgesteld: ‘Zelf weer aan het stuur’. Een aanpak waarbij de vraag van de inwoner centraal staat en er klantgericht gewerkt wordt. Waarbij vroegtijdig signalen over armoede worden opgepakt, sociale uitsluiting voorkomen wordt. Een plan waar we niets op tegen kunnen hebben. Wel vragen we ons af wat het effect is als we meer of juist minder geld vrij maken voor deze problematiek. Echt inzichtelijk is dat niet. Maar, de integrale aanpak kan wat ons betreft door en in uitvoering. Het voorstel is aangenomen.

Het gebiedsfonds voor Windmolenpark Oostermoer

gebiedsfonds2

Met een paar cruciale aanpassingen kwam dit voorstel voor de 2e keer in de raad. Het gaat over het gebiedsfonds voor de inwoners in het gebied van Windmolenpark Oostermoer. Belangrijk voor ons was de rol van de gemeente. Geld beheren oké, maar de toetsing is echt niet aan ons. Dat was voor iedereen helder. Waar de discussie over ontstond was de hoogte en de duur van onze bijdrage. Wat ons betreft was het voorstel prima: Tien jaar een vast bedrag. Voor de komende tien jaar weet iedereen waar hij aan toe is. Wel stelden we een tekstuele aanpassing voor met een amendement, waarbij de situatie over tien jaar opnieuw moet worden beoordeeld. Over het graf regeren? Wij denken van niet. Wie er dan zit bepaalt of, welk bedrag en voor welke termijn er gestort moet worden. Het collegevoorstel werd incl. amendement aangenomen.

We begrijpen dat de hoogte van het bedrag voor de aanwonenden nooit genoeg is. Duidelijk moet echter zijn dat de gemeente geenszins beter wordt van dit park. De OZB die straks geïnd wordt, is geen winst. Denk aan de kosten die de gemeente heeft gemaakt en nog heeft te maken rondom deze problematiek. Uit navraag bij andere gemeenten bleek dat het uitzonderlijk is dat een gemeente geld stort in een dergelijk fonds. Bij Borger-Odoorn komt het binnenkort op de agenda.

Leefbaarheidsfonds

Op 26 mei 2011 is het Leefbaarheidsfonds in werking getreden. "Dat is mooi", zult u zeggen, maar wat hebt u er aan. Welnu, de CGB samen met het CDA en GroenLinks, zijn met dit fonds gekomen, omdat wij vonden dat er financiële ondersteuning moest komen ter stimulering van lokale activiteiten, projecten en (instandhouding van) voorzieningen. Leefbaarheidsfonds iets voor u? Lees hier verder!
 

Over ons

Combinatie Gemeentebelangen Aa en Hunze kreeg tijdens de gemeenteraadsverkiezingen weer de meeste stemmen. Wij kunnen vol trots 10 van de 21 raadszetels innemen. We hebben de coalitiebesprekingen gevoerd en hieruit is een (deels) nieuwe coalitie ontstaan. Er is een college gevormd met VVD (4 zetels) en Groen Links (2 zetels).

Meldpunt overbodige regelgeving

Gemeentebelangen Aa en Hunze heeft in haar verkiezingsprogramma terugdringing van onnodige wet- en regelgeving opgenomen. Wij vinden het daarbij belangrijk dat regelgeving transparant en duidelijk is.
Wat kunt u melden?

 

Overig nieuws

We publiceren regelmatig op onze site. De informatie op de homepage houden we zo beperkt mogelijk. Eerdere berichten kunt u terugvinden in het Nieuwsarchief onder de verschillende aandachtsgebieden.