Leefbaar Markehuis Grolloo

 

veiling-markehuis

Het College van Burgemeester en Wethouders heeft besloten € 15.000 uit het Leefbaarheidsfonds beschikbaar te stellen voor het dorpshuis in Grolloo. Onder andere de barzaal van Het Markehuis wordt grondig verbouwd. Een veiling had al veel geld binnengebracht, maar dat was nog bij lange na niet voldoende. Zelfwerkzaamheid moet ook een behoorlijke duit opleveren, maar om de begroting sluitend te krijgen heeft het bestuur van Het Markehuis een beroep gedaan op het Leefbaarheidsfonds van de gemeente. De vrijwilligers in Grolloo kunnen alvast de mouwen opstropen.

Succes dus voor het Leefbaarheidsfonds.

Een fonds dat als initiatief van ons en met steun van CDA en GL er inmiddels voor heeft gezorgd dat in veel dorpen activiteiten in het kader van leefbaarheid van de grond zijn gekomen. Het stimuleert organisaties zaken op te pakken en het brengt vrijwilligers in beweging. Het versterkt de samenleving in de dorpen. Het draagt bij aan de bewustwording dat wanneer je samen de schouders ergens onderzet, je met behulp van een financiele ondersteuning uit het fonds, iets voor elkaar kunt krijgen. Iets waar de dorpsgemeenschap beter van wordt. Wij zijn maar wat trots op ons Leefbaarheidsfonds!

Meldpunt overbodige regelgeving

Gemeentebelangen Aa en Hunze heeft in haar verkiezingsprogramma terugdringing van onnodige wet- en regelgeving opgenomen. Wij vinden het daarbij belangrijk dat regelgeving transparant en duidelijk is.
Wat kunt u melden?
 

Leefbaarheidsfonds

Op 26 mei 2011 is het Leefbaarheidsfonds in werking getreden. "Dat is mooi", zult u zeggen, maar wat hebt u er aan. Welnu, de CGB samen met het CDA en GroenLinks, zijn met dit fonds gekomen, omdat wij vonden dat er financiële ondersteuning moest komen ter stimulering van lokale activiteiten, projecten en (instandhouding van) voorzieningen. Leefbaarheidsfonds iets voor u? Lees hier verder!
 

Over ons

Combinatie Gemeentebelangen Aa en Hunze kreeg tijdens de gemeenteraadsverkiezingen weer de meeste stemmen. Wij kunnen vol trots 10 van de 21 raadszetels innemen. We hebben de coalitiebesprekingen gevoerd en hieruit is een (deels) nieuwe coalitie ontstaan. Er is een college gevormd met VVD (4 zetels) en Groen Links (2 zetels).

Overig nieuws

We publiceren regelmatig op onze site. De informatie op de homepage houden we zo beperkt mogelijk. Eerdere berichten kunt u terugvinden in het Nieuwsarchief onder de verschillende aandachtsgebieden.