Vitaal en leefbaar Eext door eigen inwoners

 

Vrijdag 31 mei is de dorpswinkel 'Onze winkel' in Eext heropend. Met vrijwilligers is met man en macht gewerkt om de winkel schoon, opgeknapt en gevuld te krijgen. Eexter en waarnemend fractievoorzitter Rikus Harms doet er regelmatig zijn boodschappen. En spreekt vol lof over de inwoners en de Commissie Dorpsbelangen Eext die hierdoor samen actief bijdragen aan de leefbaarheid van het dorp.

 

Vitaal en leefbaar Eext

"De dorpswinkel voor Eext is behouden, geweldig! Van de ruim 500 gezinnen uit Eext moesten er minimaal 200 lid worden om de doorstart van de winkel, in de vorm van een coöperatie, te doen slagen. Die grens van 200 is ruimschoots overtroffen. Hieruit blijkt dat de inwoners, samen met de Commissie Dorpsbelangen Eext, actief bijdragen aan de vitaliteit en leefbaarheid van het dorp. En dat is natuurlijk hartstikke mooi."

Arbeidsmarkt

"De winkel wordt op dit moment bemand door drie Eextervrouwen. Daarnaast worden er, in samenwerking met de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) van de gemeenten Aa en Hunze en Tynaarlo, twee arbeidsplaatsen vervuld met re-integratiemedewerkers. Zodat ook die mensen weer meedoen op de arbeidsmarkt. Ook dat is een goed initiatief! Natuurlijk ben ik als Eexter zelf ook lid en doe ik regelmatig boodschappen in de winkel. De boodschappenkar is niet altijd vol, maar dat hoeft ook niet. Als iedere dorpsgenoot, of mensen van buitenaf, af en toe iets haalt is het ook goed. Zo blijven we samen werken aan de leefbaarheid van Eext."

 

Meldpunt overbodige regelgeving

Gemeentebelangen Aa en Hunze heeft in haar verkiezingsprogramma terugdringing van onnodige wet- en regelgeving opgenomen. Wij vinden het daarbij belangrijk dat regelgeving transparant en duidelijk is.
Wat kunt u melden?
 

Leefbaarheidsfonds

Op 26 mei 2011 is het Leefbaarheidsfonds in werking getreden. "Dat is mooi", zult u zeggen, maar wat hebt u er aan. Welnu, de CGB samen met het CDA en GroenLinks, zijn met dit fonds gekomen, omdat wij vonden dat er financiële ondersteuning moest komen ter stimulering van lokale activiteiten, projecten en (instandhouding van) voorzieningen. Leefbaarheidsfonds iets voor u? Lees hier verder!
 

Over ons

Combinatie Gemeentebelangen Aa en Hunze kreeg tijdens de gemeenteraadsverkiezingen weer de meeste stemmen. Wij kunnen vol trots 10 van de 21 raadszetels innemen. We hebben de coalitiebesprekingen gevoerd en hieruit is een (deels) nieuwe coalitie ontstaan. Er is een college gevormd met VVD (4 zetels) en Groen Links (2 zetels).

Overig nieuws

We publiceren regelmatig op onze site. De informatie op de homepage houden we zo beperkt mogelijk. Eerdere berichten kunt u terugvinden in het Nieuwsarchief onder de verschillende aandachtsgebieden.