Gemeentelijk Zwanemeer

 

Wij zijn erg blij met het feit dat het zwembad Zwanemeer in Gieten overgaat naar de gemeente. Als fractie hebben we ons hier ook voor ingezet. Niet dat wij nou voorstander zijn van het onderbrengen onder de vlag van de gemeente, maar zeer zeker wel omdat we op deze wijze de continuïteit van het zwembad waarborgen.

Voorzieningen behouden is voor ons belangrijk

Nu de drie zwembaden in de gemeente – in Annen, Gasselternijveen en Gieten – allemaal volledig in handen van de gemeente zijn, kan er gezocht worden naar de meest efficiënte manier van exploiteren. Overal worden zwembaden gesloten. Laten wij er nu eens met elkaar voor zorgen dat we laten zien dat daar waar een wil is, ook daadwerkelijk de weg is.

Belangrijk voor onze inwoners, maar ook voor onze gasten

Toerisme is een belangrijke inkomstenbron voor de ondernemers in die sector en voor onze gemeente. De meeste toeristen hoeven geen grote pretparken, in tegendeel, zij zullen kunnen blijven genieten van de openlucht zwembaden die we nu nog hebben in onze gemeente.

(De foto is genomen tijdens een bezoek van Combinatie Gemeentebelangen aan het zwembad)

Meldpunt overbodige regelgeving

Gemeentebelangen Aa en Hunze heeft in haar verkiezingsprogramma terugdringing van onnodige wet- en regelgeving opgenomen. Wij vinden het daarbij belangrijk dat regelgeving transparant en duidelijk is.
Wat kunt u melden?
 

Leefbaarheidsfonds

Op 26 mei 2011 is het Leefbaarheidsfonds in werking getreden. "Dat is mooi", zult u zeggen, maar wat hebt u er aan. Welnu, de CGB samen met het CDA en GroenLinks, zijn met dit fonds gekomen, omdat wij vonden dat er financiële ondersteuning moest komen ter stimulering van lokale activiteiten, projecten en (instandhouding van) voorzieningen. Leefbaarheidsfonds iets voor u? Lees hier verder!
 

Over ons

Combinatie Gemeentebelangen Aa en Hunze kreeg tijdens de gemeenteraadsverkiezingen weer de meeste stemmen. Wij kunnen vol trots 10 van de 21 raadszetels innemen. We hebben de coalitiebesprekingen gevoerd en hieruit is een (deels) nieuwe coalitie ontstaan. Er is een college gevormd met VVD (4 zetels) en Groen Links (2 zetels).

Overig nieuws

We publiceren regelmatig op onze site. De informatie op de homepage houden we zo beperkt mogelijk. Eerdere berichten kunt u terugvinden in het Nieuwsarchief onder de verschillende aandachtsgebieden.