Dorpshuizen zijn geen partycentra

 

De afgelopen raadsvergadering is er stevig gediscussieerd over de Drank en Horeca wet, en dan met name over het wel of niet toestaan van feestjes in dorpshuizen. Er lag een voorstel om 6 feestjes in dorpshuizen toe te staan, en daar waar dit niet voldoende was, zou de burgemeester toestemming kunnen geven voor meer.

Hiermee zouden we een regeling in het leven roepen, terwijl we niet eens weten hoe de situatie eigenlijk is. De gemeente had namelijk geen inventarisatie gedaan. Ons tegenvoorstel was daarom om eerst te inventariseren wat er jaarlijks gebeurt en daar dan vervolgens maatwerk voor te leveren. Dit tegenvoorstel is met een meerderheid van de raad aangenomen.

Maatwerk leveren moet. Dit moet omdat de situatie in ieder dorp weer anders is. De dorpen, dorpscafés en dorpshuizen zijn namelijk niet over een kam te scheren. In sommige dorpen is er goed overleg tussen caféhouders en dorpshuisbesturen, in andere dorpen zijn privéfeestje in dorpshuizen helemaal niet aan de orde . Daarnaast zijn er situaties waar er wel concurrentie gaande is. In het komende jaar gaan wij met horeca en dorpshuizen om tafel om de situatie te bespreken en afspraken te maken. Maatwerk leveren dus.

Het komende jaar verandert er niets ten opzichte van afgelopen jaren. Dorpshuizen worden hiermee geen partycentra. Het gaat enkel om bijvoorbeeld de verjaardag van opa of oma die het huis te klein heeft, maar toch graag wat meer mensen uit wil nodigen. Wij willen juist dat er goed overleg is en daar waar dat niet mogelijk is, moeten afspraken worden gemaakt. Een van die afspraken is bijvoorbeeld dat de prijzen (consumptieprijzen inclusief eventuele zaalhuur) in de dorpshuizen overeenkomen met die van de horeca, om oneerlijke concurrentie tegen te gaan.

We zijn blij dat we niet met 'onnodige' regelgeving starten, dat vervolgens wordt aangevuld met toezeggingen van de burgemeester. Laten we de zaken snel helder krijgen. 

Meldpunt overbodige regelgeving

Gemeentebelangen Aa en Hunze heeft in haar verkiezingsprogramma terugdringing van onnodige wet- en regelgeving opgenomen. Wij vinden het daarbij belangrijk dat regelgeving transparant en duidelijk is.
Wat kunt u melden?
 

Leefbaarheidsfonds

Op 26 mei 2011 is het Leefbaarheidsfonds in werking getreden. "Dat is mooi", zult u zeggen, maar wat hebt u er aan. Welnu, de CGB samen met het CDA en GroenLinks, zijn met dit fonds gekomen, omdat wij vonden dat er financiële ondersteuning moest komen ter stimulering van lokale activiteiten, projecten en (instandhouding van) voorzieningen. Leefbaarheidsfonds iets voor u? Lees hier verder!
 

Over ons

Combinatie Gemeentebelangen Aa en Hunze kreeg tijdens de gemeenteraadsverkiezingen weer de meeste stemmen. Wij kunnen vol trots 10 van de 21 raadszetels innemen. We hebben de coalitiebesprekingen gevoerd en hieruit is een (deels) nieuwe coalitie ontstaan. Er is een college gevormd met VVD (4 zetels) en Groen Links (2 zetels).

Overig nieuws

We publiceren regelmatig op onze site. De informatie op de homepage houden we zo beperkt mogelijk. Eerdere berichten kunt u terugvinden in het Nieuwsarchief onder de verschillende aandachtsgebieden.