Aan de slag in Gasselternijveen.

Het MFC komt er!

De gemeenteraad heeft ingestemd met het besluit om een MFC te bouwen in Gasselternijveen. Een lang traject is er aan vooraf gegaan. Van 7 scenario's naar 1 scenario. Uiteindelijk is er gekozen voor het scenario dat door het college, de raad, de maatschappelijke partners (o.a. de scholen, de bibliotheek en stichting Welzijn Aa en Hunze) en zeker niet de onbelangrijkste partij, de werkgroep, ondersteund wordt. Daarmee is wat ons betreft het fundament gelegd voor een MFC in Gasselternijveen.

In het voortraject is veel gesproken over samenwerken c.q. fuseren van beide scholen. Samenwerken gebeurt al veel en volgens ons is deze samenwerking goed. Fuseren is geen optie voor de beide schoolbesturen en wij respecteren dit.

Ook zijn er veel tips en adviezen aan de wethouder gegeven. Wordt er bijvoorbeeld aan gedacht om de ervaringen van buurgemeenten te benutten? Worden de maximale subsidiemogelijkheden benut? En zo valt er nog van alles te bedenken.

Van de bevolking wordt verwacht dat zij hun steentje bijdragen. De werkgroep is al druk aan het werk geweest. Ze hebben o.a. ontwerpschetsen gemaakt. Wij vinden het belangrijk dat de werkgroep bij de uitwerking van de plannen betrokken blijft.

Als alles naar wens verloopt zal het MFC in de zomer van 2013 in gebruik genomen kunnen worden. Zou een mooi cadeau zijn voor een 350-jarige.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van onze fractieleden. Voor hun contactgegevens klik u hier.

Meldpunt overbodige regelgeving

Gemeentebelangen Aa en Hunze heeft in haar verkiezingsprogramma terugdringing van onnodige wet- en regelgeving opgenomen. Wij vinden het daarbij belangrijk dat regelgeving transparant en duidelijk is.
Wat kunt u melden?
 

Leefbaarheidsfonds

Op 26 mei 2011 is het Leefbaarheidsfonds in werking getreden. "Dat is mooi", zult u zeggen, maar wat hebt u er aan. Welnu, de CGB samen met het CDA en GroenLinks, zijn met dit fonds gekomen, omdat wij vonden dat er financiële ondersteuning moest komen ter stimulering van lokale activiteiten, projecten en (instandhouding van) voorzieningen. Leefbaarheidsfonds iets voor u? Lees hier verder!
 

Over ons

Combinatie Gemeentebelangen Aa en Hunze kreeg tijdens de gemeenteraadsverkiezingen weer de meeste stemmen. Wij kunnen vol trots 10 van de 21 raadszetels innemen. We hebben de coalitiebesprekingen gevoerd en hieruit is een (deels) nieuwe coalitie ontstaan. Er is een college gevormd met VVD (4 zetels) en Groen Links (2 zetels).

Overig nieuws

We publiceren regelmatig op onze site. De informatie op de homepage houden we zo beperkt mogelijk. Eerdere berichten kunt u terugvinden in het Nieuwsarchief onder de verschillende aandachtsgebieden.