Dorpshuizen in zwaar weer?

Een vraag of een vaststelling? Een vraagteken of een uitroepteken? Dat willen we binnen de fractie van de Combinatie Gemeentebelangen graag weten. Het is duidelijk dat dorpshuizen het niet gemakkelijk hebben, maar voor het ene dorpshuis is dit anders dan het andere. Wij komen naar u toe. De gemeenteraad buigt zich over het voorzieningenbeleid. Wij gaan ervoor zoveel mogelijk voorzieningen in stand te houden, maar daar zijn wel zeer betrokken inwoners voor nodig. En dat willen we nu graag vaststellen.

Omdat we een goed beeld willen hebben van de ontwikkelingen in de dorpen van onze gemeente gaan twee fractieleden de sportverenigingen langs en twee andere fractieleden de dorpshuizen. Dit buiten alle andere bezoeken die we gevraagd of ongevraagd brengen.

Wij, de raadsleden Kiki Anninga en Bertus Reinders, kennen uit eigen ervaring de problematiek waar een dorpshuis mee te maken kan krijgen. We hebben echter ook gemerkt dat de situatie bij elk dorpshuis verschillend is. De verschillen kunnen zelfs heel groot zijn, hetgeen het moeilijk maakt om een beleid te maken voor een dorpshuis. Wat is er nodig om het voor elk dorpshuis goed te doen? Is dit maatwerk? Of is dit een zeer breed kader, waarin bijna alles mogelijk is? Dit zijn vragen waar je niet direct een antwoord op hebt. Daarom willen we graag een keer de dorpshuizen bezoeken.

Hoe gaan we te werk?

  • a) We willen alle dorpshuizen bezoeken.
  • b) We willen vooral luisteren.
  • c) We hebben ook een aantal vragen.
  • d) We zullen onze bevindingen kenbaar maken.

ad a: We willen beginnen bij de kleinere dorpshuizen en eindigen bij de MFC's.

ad b: Het gaat ons vooral om het verhaal van ieder dorpshuis. De problemen (of oplossingen) kunnen best uniek zijn. Hier willen we graag meer van weten.

ad c: We hebben een tiental vragen opgesteld welke we graag willen bespreken met de dorpshuisbesturen.

ad d: Wanneer we het hele rondje hebben gedaan, willen we proberen om de resultaten samen te vatten. Een eindverslag wordt beschikbaar gesteld aan de dorpshuisbesturen.

Een ambitieus plan en het zal ons ook best wat tijd kosten, maar de Combinatie Gemeentebelangen weet hoe belangrijk voorzieningen zijn.

Wij komen graag naar u toe, maar u mag ons natuurlijk ook altijd benaderen.

Kiki Anninga en Bertus Reinders

Onze adresgegevens vindt u hier.

Meldpunt overbodige regelgeving

Gemeentebelangen Aa en Hunze heeft in haar verkiezingsprogramma terugdringing van onnodige wet- en regelgeving opgenomen. Wij vinden het daarbij belangrijk dat regelgeving transparant en duidelijk is.
Wat kunt u melden?
 

Leefbaarheidsfonds

Op 26 mei 2011 is het Leefbaarheidsfonds in werking getreden. "Dat is mooi", zult u zeggen, maar wat hebt u er aan. Welnu, de CGB samen met het CDA en GroenLinks, zijn met dit fonds gekomen, omdat wij vonden dat er financiële ondersteuning moest komen ter stimulering van lokale activiteiten, projecten en (instandhouding van) voorzieningen. Leefbaarheidsfonds iets voor u? Lees hier verder!
 

Over ons

Combinatie Gemeentebelangen Aa en Hunze kreeg tijdens de gemeenteraadsverkiezingen weer de meeste stemmen. Wij kunnen vol trots 10 van de 21 raadszetels innemen. We hebben de coalitiebesprekingen gevoerd en hieruit is een (deels) nieuwe coalitie ontstaan. Er is een college gevormd met VVD (4 zetels) en Groen Links (2 zetels).

Overig nieuws

We publiceren regelmatig op onze site. De informatie op de homepage houden we zo beperkt mogelijk. Eerdere berichten kunt u terugvinden in het Nieuwsarchief onder de verschillende aandachtsgebieden.