Gemeentebelangen gaat voor  Leefbaarheidsfonds

Gemeentebelangen doet samen met Groen Links en CDA een voorstel aan de raad om een fonds in het leven roepen om de leefbaarheid in de dorpen overeind te houden. Uit dit fonds kan geput worden voor allerlei projecten die de leefbaarheid in de dorpen ten goede komen.
Een voorbeeld is de gedwongen verhuizing van de manege in Gieten. Het huidige beleid staat niet toe dat de gemeente hier financieel aan bijdraagt, terwijl deze manege voor veel mensen in Gieten en omgeving van belang is. Een dergelijk fonds is nodig om een bijdrage wel mogelijk te maken.

Voorwaarde is wel dat de dorpsbewoners zelf inspanningen verrichten om het financiële plaatje rond te krijgen. In het voorstel bedraagt de gemeentelijke steun maximaal 20 % van de totale kosten, met een maximum van 25.000 euro. De volgende maand wordt het voorstel voorgelegd aan de gemeenteraad.

Wilt u hier meer over weten stuur dan een mail naar Henk Heijerman

 

Meldpunt overbodige regelgeving

Gemeentebelangen Aa en Hunze heeft in haar verkiezingsprogramma terugdringing van onnodige wet- en regelgeving opgenomen. Wij vinden het daarbij belangrijk dat regelgeving transparant en duidelijk is.
Wat kunt u melden?
 

Leefbaarheidsfonds

Op 26 mei 2011 is het Leefbaarheidsfonds in werking getreden. "Dat is mooi", zult u zeggen, maar wat hebt u er aan. Welnu, de CGB samen met het CDA en GroenLinks, zijn met dit fonds gekomen, omdat wij vonden dat er financiële ondersteuning moest komen ter stimulering van lokale activiteiten, projecten en (instandhouding van) voorzieningen. Leefbaarheidsfonds iets voor u? Lees hier verder!
 

Over ons

Combinatie Gemeentebelangen Aa en Hunze kreeg tijdens de gemeenteraadsverkiezingen weer de meeste stemmen. Wij kunnen vol trots 10 van de 21 raadszetels innemen. We hebben de coalitiebesprekingen gevoerd en hieruit is een (deels) nieuwe coalitie ontstaan. Er is een college gevormd met VVD (4 zetels) en Groen Links (2 zetels).

Overig nieuws

We publiceren regelmatig op onze site. De informatie op de homepage houden we zo beperkt mogelijk. Eerdere berichten kunt u terugvinden in het Nieuwsarchief onder de verschillende aandachtsgebieden.