Noodkreet culturele organisaties Gieten gehoord


Eerder deze week spraken we met vertegenwoordigers over de stand van zaken betreffende fysieke ruimtes voor repetities, optredens, toneeluitvoeringen, tentoonstellingen en decorbouw. Tijdens de begrotingsvergadering spraken zij zelf in.
Sinds het wegvallen van The House, een veranderende bedrijfsvoering bij Jimm's en nieuwe ontwikkelingen bij het Dr Nassaucollege zijn de mogelijkheden voor deze organisaties om te repeteren en uit te voeren in Gieten bijna onmogelijk geworden. Dat uitgerekend het 'grootste' kerndorp van Aa en Hunze geen passende voorzieningen heeft accepteren wij niet.
Los van ruimtegebrek hebben veel verenigingen praktische en logistieke problemen. We kenden de problematiek, maar de ernst werd in het gesprek dat we met ze hadden nog duidelijker. Als we hier met elkaar niets aan doen dan zal het verenigingsleven in Gieten doodbloeden. Een culturele aderlating dat ten koste gaat van de gemeenschapszin.
Het college heeft nu toegezegd mee te denken in dit huisvestingsprobleem. Dat is stap 1. En daar zijn wij, samen met de betreffende verenigingen en organisaties en commissie Dorpsbelangen Gieten, erg blij mee.

Meldpunt overbodige regelgeving

Gemeentebelangen Aa en Hunze heeft in haar verkiezingsprogramma terugdringing van onnodige wet- en regelgeving opgenomen. Wij vinden het daarbij belangrijk dat regelgeving transparant en duidelijk is.
Wat kunt u melden?
 

Leefbaarheidsfonds

Op 26 mei 2011 is het Leefbaarheidsfonds in werking getreden. "Dat is mooi", zult u zeggen, maar wat hebt u er aan. Welnu, de CGB samen met het CDA en GroenLinks, zijn met dit fonds gekomen, omdat wij vonden dat er financiële ondersteuning moest komen ter stimulering van lokale activiteiten, projecten en (instandhouding van) voorzieningen. Leefbaarheidsfonds iets voor u? Lees hier verder!
 

Over ons

Combinatie Gemeentebelangen Aa en Hunze kreeg tijdens de gemeenteraadsverkiezingen weer de meeste stemmen. Wij kunnen vol trots 10 van de 21 raadszetels innemen. We hebben de coalitiebesprekingen gevoerd en hieruit is een (deels) nieuwe coalitie ontstaan. Er is een college gevormd met VVD (4 zetels) en Groen Links (2 zetels).

Overig nieuws

We publiceren regelmatig op onze site. De informatie op de homepage houden we zo beperkt mogelijk. Eerdere berichten kunt u terugvinden in het Nieuwsarchief onder de verschillende aandachtsgebieden.