Woont u ook met plezier in Aa en Hunze?

Leuk idee voor jullie dorp?

In 2015 is de gemeente Aa en Hunze gestart met het project "Jullie idee, samen uitvoeren". In dit project staan bewonersinitiatieven centraal. De gemeente stelt inwoners in staat om verantwoordelijkheid en initiatief te nemen. Zij zoekt naar ideeën/initiatieven waar inwoners samen de schouders onder willen zetten. Vanuit de veronderstelling dat inwoners actiever worden als de overheid minder doet blijkt dat er al voor het vierde achtereen volgende jaar veel inwoners ideeën aandragen ter verbetering van hun leefomgeving en woonplezier. Een onafhankelijke adviescommissie van inwoners beoordeelt of de initiatieven in aanmerking komen voor een stimulering subsidie. Dit jaar zijn er vijftien initiatieven ingediend. Aan vijf daarvan heeft Henk Heijerman vrijdag 13 april 2018 een waardecheque overhandigd.

20180413 jullie idee 01
De vijf beloonde initiatieven zijn: Dorpsmoestuin "Oes Tuune", Eexterveen (8000 euro), PR voor vrijwilligersorganisatie Omzien naar Elkaar Rolde (750 euro), Openluchttheater Gieten (6500 euro), Beleefpad voor alle bewoners van de wijk Nooitgedacht (500 euro) en Bushokje Anderen (8600 euro).Alle initiatieven kunnen nu 'gewoon' aan de slag!

20180413 jullie idee 0220180413 jullie idee 03

Beleefpad Nooitgedacht, plaatsen eerste ‘ informatiekast ‘

20180413 jullie idee 04

Meldpunt overbodige regelgeving

Gemeentebelangen Aa en Hunze heeft in haar verkiezingsprogramma terugdringing van onnodige wet- en regelgeving opgenomen. Wij vinden het daarbij belangrijk dat regelgeving transparant en duidelijk is.
Wat kunt u melden?
 

Leefbaarheidsfonds

Op 26 mei 2011 is het Leefbaarheidsfonds in werking getreden. "Dat is mooi", zult u zeggen, maar wat hebt u er aan. Welnu, de CGB samen met het CDA en GroenLinks, zijn met dit fonds gekomen, omdat wij vonden dat er financiële ondersteuning moest komen ter stimulering van lokale activiteiten, projecten en (instandhouding van) voorzieningen. Leefbaarheidsfonds iets voor u? Lees hier verder!
 

Over ons

Combinatie Gemeentebelangen Aa en Hunze kreeg tijdens de gemeenteraadsverkiezingen weer de meeste stemmen. Wij kunnen vol trots 10 van de 21 raadszetels innemen. We hebben de coalitiebesprekingen gevoerd en hieruit is een (deels) nieuwe coalitie ontstaan. Er is een college gevormd met VVD (4 zetels) en Groen Links (2 zetels).

Overig nieuws

We publiceren regelmatig op onze site. De informatie op de homepage houden we zo beperkt mogelijk. Eerdere berichten kunt u terugvinden in het Nieuwsarchief onder de verschillende aandachtsgebieden.