Toekomst gebruik MFC de Boerhoorn

 

Op de raadsvergadering van 18 oktober 2018 stond als agendapunt 11:

Toekomst gebruik MFS de Boerhoorn te Rolde.

Voorstel B&W besluit heeft betrekking op het volgende:

  1. Investering budget te verhogen met € 600.000,00 i.v.m. stijging bouwkosten en meerdere parkeerplaatsen.
  2. De extra lasten van netto € 1.400,00 mee te nemen als taakstelling in de exploitatie van de Boerhoorn is een BTW verhaal.
  3. Afwaardering boekwaarde is duidelijk.
  4. Instemming goothoogte naar 8 meter, in de dorpsvisie Rolde is dit max. 6 meter. Dit besluit gaf geen precedentwerking.

Met dit voorstel kon Combinatie Gemeentebelangen akkoord gaan.

Maar hiermee zijn we er nog niet, wij hebben in de raadsvergadering van 29 juni 2017 kaders vastgesteld o.a. over de beheerskosten. Hierop moet fors bezuinigd worden, want de exploitatie beheer is nog steeds in handen van de gemeente.

Wij hebben nog steeds geen voorstel van B&W hoe dit zal gaan.

  1. Gaat de gemeente het verpachten/planning sporthal, onderhoud.
  2. Komt er een Stichting Boerhoorn die alles onder zijn/haar hoede neemt, het MFC en de sporthal.
  3. Kunnen zij dit door middel van vrijwilligers of een pachter regelen?

Hiervoor hebben wij een amendement ingediend: wat wil de gemeente en wat willen de gebruikers van de Boerhoorn. Wat levert de bezuiniging op waar het uiteindelijk om te doen is.

Wat is het voorstel van de klankbord groep. Jammer genoeg niet aanwezig op de raadsvergadering.

Nanno Pul

Meldpunt overbodige regelgeving

Gemeentebelangen Aa en Hunze heeft in haar verkiezingsprogramma terugdringing van onnodige wet- en regelgeving opgenomen. Wij vinden het daarbij belangrijk dat regelgeving transparant en duidelijk is.
Wat kunt u melden?
 

Leefbaarheidsfonds

Op 26 mei 2011 is het Leefbaarheidsfonds in werking getreden. "Dat is mooi", zult u zeggen, maar wat hebt u er aan. Welnu, de CGB samen met het CDA en GroenLinks, zijn met dit fonds gekomen, omdat wij vonden dat er financiële ondersteuning moest komen ter stimulering van lokale activiteiten, projecten en (instandhouding van) voorzieningen. Leefbaarheidsfonds iets voor u? Lees hier verder!
 

Over ons

Combinatie Gemeentebelangen Aa en Hunze kreeg tijdens de gemeenteraadsverkiezingen weer de meeste stemmen. Wij kunnen vol trots 10 van de 21 raadszetels innemen. We hebben de coalitiebesprekingen gevoerd en hieruit is een (deels) nieuwe coalitie ontstaan. Er is een college gevormd met VVD (4 zetels) en Groen Links (2 zetels).

Overig nieuws

We publiceren regelmatig op onze site. De informatie op de homepage houden we zo beperkt mogelijk. Eerdere berichten kunt u terugvinden in het Nieuwsarchief onder de verschillende aandachtsgebieden.