De begraafplaats moet blijven leven

 

Begraafplaats Eext foto H.E.DelicaatOp een begraafplaats werd vroeger niet alleen begraven en het was beslist geen plek waar alleen treurende nabestaanden kwamen. In de Middeleeuwen waren kerkgebouw en kerkhof het centrum van het sociale leven. Het fungeerde als ontmoetingsplaats, de plaats waar de gemeenschap haar religieuze, politieke, juridische en economische bijeenkomsten hield. Er waren markten, er werd recht gesproken en er werd geflaneerd.

Die functie heeft het allang niet meer. Stenen zijn getuigen van de geschiedenis en verbeelden de sociaal-maatschappelijke ontwikkeling van een gemeenschap. De cultuurhistorie die op een begraafplaats ligt is als een stukje collectief geheugen, van iedereen en vóór iedereen. Juist daarom moet de begraafplaats blijven leven.

Onze gemeente kent een aantal niet gemeentelijke begraafplaatsen, waar vrijwilligers hun uiterste best doen de zaak levend te houden. Omdat wij van mening zijn dat ook deze begraafplaatsen moeten kunnen blijven leven, hebben we een motie ingediend. Daarin vragen we om een financiële tegemoetkoming voor de komende twee jaren én een structurele oplossing voor de toekomst. Deze motie is unaniem aangenomen.

Klik hier voor de ingediende motie.

Foto: Begraafplaats Eext-Anderen-Eexterzandvoort gemaakt door H.F.Delicaat

Leefbaarheidsfonds

Op 26 mei 2011 is het Leefbaarheidsfonds in werking getreden. "Dat is mooi", zult u zeggen, maar wat hebt u er aan. Welnu, de CGB samen met het CDA en GroenLinks, zijn met dit fonds gekomen, omdat wij vonden dat er financiële ondersteuning moest komen ter stimulering van lokale activiteiten, projecten en (instandhouding van) voorzieningen. Leefbaarheidsfonds iets voor u? Lees hier verder!
 

Over ons

Combinatie Gemeentebelangen Aa en Hunze kreeg tijdens de gemeenteraadsverkiezingen weer de meeste stemmen. Wij kunnen vol trots 10 van de 21 raadszetels innemen. We hebben de coalitiebesprekingen gevoerd en hieruit is een (deels) nieuwe coalitie ontstaan. Er is een college gevormd met VVD (4 zetels) en Groen Links (2 zetels).

Meldpunt overbodige regelgeving

Gemeentebelangen Aa en Hunze heeft in haar verkiezingsprogramma terugdringing van onnodige wet- en regelgeving opgenomen. Wij vinden het daarbij belangrijk dat regelgeving transparant en duidelijk is.
Wat kunt u melden?

 

Overig nieuws

We publiceren regelmatig op onze site. De informatie op de homepage houden we zo beperkt mogelijk. Eerdere berichten kunt u terugvinden in het Nieuwsarchief onder de verschillende aandachtsgebieden.