Categorie: Op bezoek bij
Zorg op drie podia

 

forum-gieterveen-2014

Een drukke week met een nog drukker slot. Donderdag 20 februari maar liefst twee forumdiscussies. Een in het Keerpunt in Spijkerboor en een in Ous Hoes te Gieterveen. In Spijkerboor was de opkomst heel matig en werd er vooral tussen de partijen gediscussieerd, terwijl in Gieterveen het zaaltje in het dorpshuis redelijk gevuld was. Buiten de politiek waren hier toch een 45 mensen op af gekomen. We moesten ons dus opsplitsen en dat ging prima. Natuurlijk werd er gesproken over recreatie, de drank- en horecawet in relatie met dorpshuizen, de windmolens en werd ingegaan op vragen uit het publiek.

politiekcafe-rolde-2014Op de vrijdagavond 21 februari waren we in het Stationskoffiehuis in Rolde. Hier stonden twee zaken op het programma. Als eerste thema stond recreatie in en om Rolde op het programma. Als rode draad in de drie locaties fungeerde echter de zorg. Vertegenwoordigers van de ANBO waren op de locaties aanwezig. Kunnen we blijven wonen in onze dorpen? Is er nog zorg op het platteland? Kunt u ons geruststellen en de zorg om de zorg wegnemen voor 19 maart?

 

Wij kunnen die zorgen voor 19 maart niet wegnemen. Daar zijn we heel duidelijk in. We hebben voorbeelden genoemd van initiatieven als de Mondenzorg en als organisaties als Buurtzorg en de wijze waarop men in bij voorbeeld Eexterveenschekanaal bezig is te anticiperen op hetgeen mogelijk komen zal. Wat wij dan kunnen doen is het faciliteren. Het zorgen dat men ondersteund wordt, zodat de initiatieven een kans krijgen. Daar waar een enkele partij bereid is meer geld uit te trekken voor de zorg, blijven wij van mening dat we het moeten kunnen doen met het door de overheid verstrekte bedrag. Wij werden hierin gesteund door opmerkingen uit het publiek. Deze opmerkingen betroffen dan vooral de verspillingen die men aantreft. Indien het geld goed wordt ingezet, moet een ieder die dat echt nodig heeft voldoende zorg kunnen krijgen.

Lees dit en meer in ons verkiezingsprogramma. Daar leest u hoe wij denken over de mogelijkheden voor recreatie, maar ook de landbouw. Hoe wij gekomen zijn tot ons standpunt over de windmolens. We verwijzen dus graag naar ons verkiezingsprogramma.

Meldpunt overbodige regelgeving

Gemeentebelangen Aa en Hunze heeft in haar verkiezingsprogramma terugdringing van onnodige wet- en regelgeving opgenomen. Wij vinden het daarbij belangrijk dat regelgeving transparant en duidelijk is.
Wat kunt u melden?
 

Leefbaarheidsfonds

Op 26 mei 2011 is het Leefbaarheidsfonds in werking getreden. "Dat is mooi", zult u zeggen, maar wat hebt u er aan. Welnu, de CGB samen met het CDA en GroenLinks, zijn met dit fonds gekomen, omdat wij vonden dat er financiële ondersteuning moest komen ter stimulering van lokale activiteiten, projecten en (instandhouding van) voorzieningen. Leefbaarheidsfonds iets voor u? Lees hier verder!
 

Over ons

Combinatie Gemeentebelangen Aa en Hunze kreeg tijdens de gemeenteraadsverkiezingen weer de meeste stemmen. Wij kunnen vol trots 10 van de 21 raadszetels innemen. We hebben de coalitiebesprekingen gevoerd en hieruit is een (deels) nieuwe coalitie ontstaan. Er is een college gevormd met VVD (4 zetels) en Groen Links (2 zetels).

Overig nieuws

We publiceren regelmatig op onze site. De informatie op de homepage houden we zo beperkt mogelijk. Eerdere berichten kunt u terugvinden in het Nieuwsarchief onder de verschillende aandachtsgebieden.