Categorie: Op bezoek bij
Bezoek aan Eext

dorpshuis-eext

Zaterdag 18 januari 2014 bracht een afvaardiging van onze fractie een bezoek aan de vrijwilligers van het dorpshuis in Eext. De vrijwilligers zijn al enige tijd bezig met een enorme verbouwing en uitbreiding van het voormalig café tot een dorpshuis. Tijdens de koffie gaf een trotse voorzitter, Jan Hospers de stand van zaken weer. Men liep ook tegen tegenvallers aan. In tegenstelling tot de oorspronkelijke plannen moest een groot deel van het dak worden vervangen. Dit bracht een forse financiële tegenvaller met zich mee. Hierdoor moest er nog inventiever worden omgegaan met de uitvoering van de overige taken. De inzet van vrijwilligers moest worden vergroot om de plannen te realiseren. Omdat het dorpshuis wordt gedragen door een groot deel van de inwoners lukt dit.

In de komende maanden moet er nog flink worden doorgewerkt om de plannen af te ronden. Momenteel is men druk doende rondom het deel van het gebouw dat wordt ingezet als jeugdhonk. Naar verwachting zal in het volgend kwartaal de jeugd de overgang kunnen maken van de boerderij naar het nieuw onderkomen. Met dit nieuw gebouw krijgt Eext een gemeenschapsvoorziening waar men trots op mag zijn.

Op de foto ziet u werkzaamheden nabij de ingang van de jeugdhonk. (klik op de foto)

Meldpunt overbodige regelgeving

Gemeentebelangen Aa en Hunze heeft in haar verkiezingsprogramma terugdringing van onnodige wet- en regelgeving opgenomen. Wij vinden het daarbij belangrijk dat regelgeving transparant en duidelijk is.
Wat kunt u melden?
 

Leefbaarheidsfonds

Op 26 mei 2011 is het Leefbaarheidsfonds in werking getreden. "Dat is mooi", zult u zeggen, maar wat hebt u er aan. Welnu, de CGB samen met het CDA en GroenLinks, zijn met dit fonds gekomen, omdat wij vonden dat er financiële ondersteuning moest komen ter stimulering van lokale activiteiten, projecten en (instandhouding van) voorzieningen. Leefbaarheidsfonds iets voor u? Lees hier verder!
 

Over ons

Combinatie Gemeentebelangen Aa en Hunze kreeg tijdens de gemeenteraadsverkiezingen weer de meeste stemmen. Wij kunnen vol trots 10 van de 21 raadszetels innemen. We hebben de coalitiebesprekingen gevoerd en hieruit is een (deels) nieuwe coalitie ontstaan. Er is een college gevormd met VVD (4 zetels) en Groen Links (2 zetels).

Overig nieuws

We publiceren regelmatig op onze site. De informatie op de homepage houden we zo beperkt mogelijk. Eerdere berichten kunt u terugvinden in het Nieuwsarchief onder de verschillende aandachtsgebieden.