Categorie: Op bezoek bij
Bezoek aan Excellente school

  

nassaucollege-gieten

Op maandagmiddag 20 januari 2014 waren een aantal leden van onze fractie op bezoek bij het dr. Nassau College in Gieten.

Middels de overhandiging van een bos bloemen aan mevrouw Annalies Mulder, de vestigingsmanager,feliciteerde raadslid Nanno Pul de school met het predicaat Excellente school 2013.

De raadsfracties waren uitgenodigd om kennis te nemen van de positieve ontwikkelingen rondom de groei van de school vanuit een diep dal van slechts 84 leerlingen in 2008 naar 235 momenteel. De situatie was in 2008 alarmerend en het voortbestaan was in het geding. Inmiddels gaat het zo goed dat de school namens het ministerie van onderwijs het predicaat Excellent heeft verkregen. Het is een erkenning voor het personeel, voor haar inzet, expertise, vakmanschap, bevlogenheid en het vertrouwen in elkaar.

Hierna bracht mw. Mulder de huisvestingsproblematiek aan de orde. Enerzijds groeit de school uit zijn jasje door een toename van leerlingen en een uitgebreider aanbod van onderwijs. Anderzijds is het gebouw aan groot onderhoud toe. Zij liet een conceptplan zien, dat erin voorziet dat er deels nieuwbouw nodig is en dat bepaalde faciliteiten in het bestaande gebouw vernieuwd moeten worden zoals onder andere de toiletgroepen en werkkamers.

De directie gaat op korte termijn met het gemeentebestuur in gesprek over de plannen.

Wij hebben de informatie met grote belangstelling tot ons genomen en feliciteren de school nogmaals met het behaalde succes. De plannen rondom de school zullen in de fractie worden besproken.

Gieten, 20 januari 2014. Henk Heijerman   (klik op de foto)

Meldpunt overbodige regelgeving

Gemeentebelangen Aa en Hunze heeft in haar verkiezingsprogramma terugdringing van onnodige wet- en regelgeving opgenomen. Wij vinden het daarbij belangrijk dat regelgeving transparant en duidelijk is.
Wat kunt u melden?
 

Leefbaarheidsfonds

Op 26 mei 2011 is het Leefbaarheidsfonds in werking getreden. "Dat is mooi", zult u zeggen, maar wat hebt u er aan. Welnu, de CGB samen met het CDA en GroenLinks, zijn met dit fonds gekomen, omdat wij vonden dat er financiële ondersteuning moest komen ter stimulering van lokale activiteiten, projecten en (instandhouding van) voorzieningen. Leefbaarheidsfonds iets voor u? Lees hier verder!
 

Over ons

Combinatie Gemeentebelangen Aa en Hunze kreeg tijdens de gemeenteraadsverkiezingen weer de meeste stemmen. Wij kunnen vol trots 10 van de 21 raadszetels innemen. We hebben de coalitiebesprekingen gevoerd en hieruit is een (deels) nieuwe coalitie ontstaan. Er is een college gevormd met VVD (4 zetels) en Groen Links (2 zetels).

Overig nieuws

We publiceren regelmatig op onze site. De informatie op de homepage houden we zo beperkt mogelijk. Eerdere berichten kunt u terugvinden in het Nieuwsarchief onder de verschillende aandachtsgebieden.