Categorie: Op bezoek bij
Politiek Café Gieten

 

politiekcafe-gieten-2014Vrijdagavond 7 februari stond in het teken van een Politiek Café te Gieten. De verschillende partijen waren goed vertegenwoordigd. Verder konden we vooral ondernemers begroeten en een groep jeugd. Om met de laatste te beginnen, op de agenda was de vraag om ruimte voor de jeugdsoos geplaatst. Natuurlijk spitst zich dit in Gieten toe op The House. Tot 1 april 2014 kunnen de verschillende clubs en dus ook de jeugdsoos nog gebruikmaken van dit onderkomen. Oplossingen zijn gevonden voor veel verenigingen of clubs, maar nog niet alles is geregeld of tot tevredenheid geregeld. De jeugdsoos is, samen met Marina Boerma van Stichting Welzijn, naarstig op zoek naar een goede plek. Duidelijk werd wel dat een oplossing moet worden gevonden. Een plaats voor de jeugd vinden we belangrijk. De bal ligt nu bij de Stichting, maar we mogen de jeugd niet in de kou laten staan.

Over de leegstand en het ondernemersklimaat in Gieten zijn behoorlijk wat woorden gewisseld. Van een echt debat was echter geen sprake. Zover liggen de meningen van de verschillende fracties niet uiteen. Toch bleven enkele vragen en opmerkingen van ondernemers hangen. Vragen waarop wij terug willen komen. Hiertoe zijn al afspraken gemaakt. Wij nemen als Gemeentebelangen de ontwikkelingen rond onze ondernemers zeer serieus. Willen we werkgelegenheid en reuring in de handel, dan zullen we ondernemers ruimte moeten geven. We ontkomen niet aan enkele regels, maar - en dat werd ons wel duidelijk gemaakt - deze regels moet je dan wel goed kunnen uitleggen. Al vaker hebben wij opgemerkt dat je niet tegenover de ondernemer moet gaan zitten, maar naast die ondernemer. Niet zeggen van wat niet mag, maar kijken naar de mogelijkheden. Hoe kunnen we zorgen dat een ondernemer wel uit de voeten kan!

Meldpunt overbodige regelgeving

Gemeentebelangen Aa en Hunze heeft in haar verkiezingsprogramma terugdringing van onnodige wet- en regelgeving opgenomen. Wij vinden het daarbij belangrijk dat regelgeving transparant en duidelijk is.
Wat kunt u melden?
 

Leefbaarheidsfonds

Op 26 mei 2011 is het Leefbaarheidsfonds in werking getreden. "Dat is mooi", zult u zeggen, maar wat hebt u er aan. Welnu, de CGB samen met het CDA en GroenLinks, zijn met dit fonds gekomen, omdat wij vonden dat er financiële ondersteuning moest komen ter stimulering van lokale activiteiten, projecten en (instandhouding van) voorzieningen. Leefbaarheidsfonds iets voor u? Lees hier verder!
 

Over ons

Combinatie Gemeentebelangen Aa en Hunze kreeg tijdens de gemeenteraadsverkiezingen weer de meeste stemmen. Wij kunnen vol trots 10 van de 21 raadszetels innemen. We hebben de coalitiebesprekingen gevoerd en hieruit is een (deels) nieuwe coalitie ontstaan. Er is een college gevormd met VVD (4 zetels) en Groen Links (2 zetels).

Overig nieuws

We publiceren regelmatig op onze site. De informatie op de homepage houden we zo beperkt mogelijk. Eerdere berichten kunt u terugvinden in het Nieuwsarchief onder de verschillende aandachtsgebieden.