Categorie: Op bezoek bij
Dorpshuis Eext

 

In de categorie "Op bezoek bij" een verslag van ons bezoek op 9 maart 2013 aan Dorpshuis Eext of Café Centrum.

Wij waren als fractie erg benieuwd naar de voortgang van de realisatie van een dorpshuis in Café Centrum te Eext. We (Henk, Nanno, Rikus en Bertus) werden door het bestuur (Jan Hospers  en Erwin Matthijssen) ontvangen in de gezellige gelagkamer van het café.

cgbbijdorpshuiseext

We hebben uitvoerig gesproken over de verbouwmogelijkheden. De kosten van deze verschillende mogelijkheden kwamen aan bod, maar ook de bevindingen van Welstand. Je kunt nog zo'n - volgens Welstand - fraai gebouw neer willen zetten, maar wanneer dit gepaard gaat met niet op te brengen kosten, dan span je het paard achter de wagen. Een oplossing die niet alleen het uiterlijk van de nu aanwezige panden behoorlijk opknapt, maar ook nog eens functioneel en financieel goed past, heeft de voorkeur van het bestuur. Wij kunnen dit van harte ondersteunen. Willen we dat dorpshuizen zich zelf bedruipen, dan moet je niet op voorhand een stichting opzadelen met te hoge investeringskosten.

Daar waar het gaat om de exploitatie van het dorpshuis, zien we dat Eext geen uitzondering vormt in vergelijking met andere dorpshuizen. De belangrijkste bron van inkomsten - de verhuur - staat vaak tegenover de belangrijkste uitgave - de energielasten. Een aandachtspunt in het jaar van de duurzaamheid!

Er bestaat geen twijfel over het gebrek aan enthousiasme. Niet alleen beschikt de Stichting Dorpshuis Eext over een gedreven bestuur, maar ook kan men rekenen op de inzet van vrijwilligers. Voor zover wij op dit moment kunnen nagaan, zit het met de zelfwerkzaamheid in Eext wel goed.

Zoals wij ons voor elk 'gedragen' dorpshuis inzetten, zo zullen wij ook dit dorpshuis adviseren en ondersteunen waar mogelijk.

Wilt u meer weten of hebt u vragen, neem dan contact op met iemand van onze fractie. Onze adresgegevens vindt u hier.


 

Meldpunt overbodige regelgeving

Gemeentebelangen Aa en Hunze heeft in haar verkiezingsprogramma terugdringing van onnodige wet- en regelgeving opgenomen. Wij vinden het daarbij belangrijk dat regelgeving transparant en duidelijk is.
Wat kunt u melden?
 

Leefbaarheidsfonds

Op 26 mei 2011 is het Leefbaarheidsfonds in werking getreden. "Dat is mooi", zult u zeggen, maar wat hebt u er aan. Welnu, de CGB samen met het CDA en GroenLinks, zijn met dit fonds gekomen, omdat wij vonden dat er financiële ondersteuning moest komen ter stimulering van lokale activiteiten, projecten en (instandhouding van) voorzieningen. Leefbaarheidsfonds iets voor u? Lees hier verder!
 

Over ons

Combinatie Gemeentebelangen Aa en Hunze kreeg tijdens de gemeenteraadsverkiezingen weer de meeste stemmen. Wij kunnen vol trots 10 van de 21 raadszetels innemen. We hebben de coalitiebesprekingen gevoerd en hieruit is een (deels) nieuwe coalitie ontstaan. Er is een college gevormd met VVD (4 zetels) en Groen Links (2 zetels).

Overig nieuws

We publiceren regelmatig op onze site. De informatie op de homepage houden we zo beperkt mogelijk. Eerdere berichten kunt u terugvinden in het Nieuwsarchief onder de verschillende aandachtsgebieden.