Categorie: Op bezoek bij

Op bezoek bij De Kiep

Het dorpshuis van Eexterveenschekanaal.

Aangekomen bij De Kiep staat voorzitter Cor Sterkenburg ons al op te wachten. Een warm welkom in Eexterveenschekanaal, waar naast Cor, Ina Meijer als beheerder, penningmeester Simon van Sloten en de redacteur van Kiepnieuws Petra Brands, aanwezig zijn.

20151125 De KiepDe reden van ons bezoek ligt in het feit dat we hadden afgesproken terug te komen zodra een jaar met de zonnepanelen zou zijn gedraaid. Nu is het dus zover en zal Cor ons meenemen in hetgeen allemaal heeft plaatsgevonden, maar ook in de cijfers natuurlijk.

Voor hij dat doet, stelt hij voor even te gaan kijken naar een promotiefilm van De Kiep. We zijn onder de indruk. Verbaasd hoeven we niet te zijn, want we weten inmiddels waar deze kleine gemeenschap toe in staat is. Maar het moet gezegd, het ziet er knap en professioneel uit.

Op basis van het adviesrapport van Syplon is men in De Kiep bezig gegaan met energiebesparende maatregelen. Want energie opwekken is mooi, maar zorgen dat je minder energie nodig bent is natuurlijk nog van groter belang. De Kiep heeft ook gebruik gemaakt van het aanbod van de gemeente zonnepanelen te gaan plaatsen om daarmee de energiekosten omlaag te brengen, hetgeen de exploitatie ten goede komt.
Belangrijkste bespreekpunt van deze middag is het aantal panelen. De eerste berekeningen gaven aan dat 32 panelen zouden zorgen voor 100% dekking van de behoefte. Later is dit aantal, vanwege een andere verdeling van de panelen, teruggebracht naar 25 stuks. Deze 25 stuks zouden een dekking van 90% moeten opleveren. Het bestuur van De Kiep heeft echter in overleg met de installateur besloten dan zelf maar te zorgen voor voldoende panelen en 19 stuks extra laten plaatsen. Die laatste 19 zijn dus voor rekening van De Kiep. Na een jaar kun je zien hoe verbruik en opwekking zich verhouden.
Het verbruik is teruggebracht naar 11MW, terwijl het aantal activiteiten is toegenomen. Dit terugbrengen is een vereiste. Het aantal extra activiteiten kost meer energie, maar draagt ook bij aan de exploitatie. De panelen (44) hebben gedurende een jaar 9,85 MW opgeleverd. Dit is 89,5% en is dus gelijk aan de doelstelling van 90%. Echter wordt deze 90% bereikt door panelen, waarvan een aanzienlijk deel door het dorpshuis zelf is aangeschaft en daar zit hem nu de kneep. Het bestuur blijft dus met vragen zitten. Ze vinden dat ze een groot deel van de adviezen in het Syplon-rapport hebben opgevolgd en dat ze nu recht hebben op een vergoeding of tegemoetkoming in de kosten voor de 19 panelen die nu door De Kiep zijn betaald. Wij begrijpen dat De Kiep sowieso graag geld zou willen zien voor de 7 stuks die in mindering zijn gebracht op het oorspronkelijke aantal.
Wij (Nanno, Rikus en Bertus) zeggen toe deze vragen mee te nemen en eens te overleggen met de wethouder of wij hier meer duidelijkheid in kunnen verschaffen. Benieuwd zijn we naar de verhoudingen bij de andere dorpshuizen of clubgebouwen. Hoe zit het daar met die 90%? In ieder geval is duidelijk dat het niet duidelijk is. En als er iets is dat frustreert, dan is het onduidelijkheid. Combinatie Gemeentebelangen wil zelf ook die duidelijkheid en zal, zodra wij een en ander kunnen verklaren, terug gaan naar Eexterveenschekanaal.

Verder komt de verzelfstandiging van de dorpshuizen nog even ter tafel. We vertellen ons standpunt in dezen. Wij ondersteunen de dorpshuizen, maar wel met de voorwaarde dat een dorpshuis aantoonbaar draagvlak moet hebben onder de inwoners van dorp en omgeving. Wij zijn ook voorstander van verzelfstandiging. De voorwaarden van overdracht zijn gelijk als bij de voetbalaccommodaties, met ander woorden, een gebouw moet in goeie staat verkeren. Eventueel wordt het gebouw in goede staat gebracht, alvorens tot overdracht wordt overgegaan. De 70/30-regeling voor groot onderhoud staat wat ons betreft niet ter discussie. Wel zullen we nagaan hoe dat precies zit op het moment dat alle dorpshuizen zijn verzelfstandigd.

Als laatste, maar niet onbelangrijk voor de kas van het dorpshuis, de mededeling dat we allemaal kunnen stemmen op De Kiep met het enigste Drentse project tijdens de wedstrijd Appeltjes van Oranje. Een oproep dus aan iedereen tussen 7 en 13 december te stemmen op hun project. Zodra de link bekend is, zullen we die op onze site en via social-media bekend maken.

En dan is het al donker. Tijd om afscheid te nemen. Met de afspraak dat we zo snel mogelijk met antwoorden terug willen komen, keren we huiswaarts.

Meldpunt overbodige regelgeving

Gemeentebelangen Aa en Hunze heeft in haar verkiezingsprogramma terugdringing van onnodige wet- en regelgeving opgenomen. Wij vinden het daarbij belangrijk dat regelgeving transparant en duidelijk is.
Wat kunt u melden?
 

Leefbaarheidsfonds

Op 26 mei 2011 is het Leefbaarheidsfonds in werking getreden. "Dat is mooi", zult u zeggen, maar wat hebt u er aan. Welnu, de CGB samen met het CDA en GroenLinks, zijn met dit fonds gekomen, omdat wij vonden dat er financiële ondersteuning moest komen ter stimulering van lokale activiteiten, projecten en (instandhouding van) voorzieningen. Leefbaarheidsfonds iets voor u? Lees hier verder!
 

Over ons

Combinatie Gemeentebelangen Aa en Hunze kreeg tijdens de gemeenteraadsverkiezingen weer de meeste stemmen. Wij kunnen vol trots 10 van de 21 raadszetels innemen. We hebben de coalitiebesprekingen gevoerd en hieruit is een (deels) nieuwe coalitie ontstaan. Er is een college gevormd met VVD (4 zetels) en Groen Links (2 zetels).

Overig nieuws

We publiceren regelmatig op onze site. De informatie op de homepage houden we zo beperkt mogelijk. Eerdere berichten kunt u terugvinden in het Nieuwsarchief onder de verschillende aandachtsgebieden.