Categorie: Op bezoek bij

Op bezoek bij De Spiker

Het dorpshuis van Spijkerboor en Nieuw-Annerveen.

Via een volgens Nanno toeristische route belanden we bij De Spiker in Nieuw Annerveen. Rikus is al ter plaatse. Binnen worden we ontvangen door Jeanette Bentum. In een ruimte waar een leuke Sinterklaas-sfeer hangt, zitten we kort daarna aan de koffie.

20151125 De SpikerJeanette neemt ons mee in het proces om te komen tot een dorpshuis dat zich zelf kan bedruipen. Vele ideeën zijn voorbij gekomen en uiteindelijk kiest het bestuur – of beter gezegd het dorp, want de inwoners zijn hier goed bij betrokken – voor de realisatie van drie levensloopbestendige huurwoningen aan de straatzijde van het dorpshuis. Deze huurwoningen zullen klein zijn. Met een slaapkamer beneden, maar met een mogelijkheid de zolder de gebruiken voor een of meerdere slaapkamers. Die laatste mogelijkheid is in het concept niet meegenomen, vanwege de extra verbouwingskosten.
Het idee van deze huurwoningen is ook besproken met de gemeente. Gesprekken met ambtenaren en de wethouder hebben echter nog niet geleid tot overeenstemming. Vanuit de gemeente zijn ook ideeën aangedragen, maar voor kantoorruimte lijkt de locatie ons niet optimaal en de markt is er ook niet naar. Een atelier wordt genoemd, maar die vind je al in de omgeving en een muziekpodium is er ook naast de deur. Bij De Spiker opteren ze dus voor de realisatie van sociale huurwoningen. Een idee dat ook ons, van Gemeentebelangen, wel aanspreekt. Het is gewoon het meest voor de hand liggend.


Nu weten we dat de gemeente Aa en Hunze werkt aan een oplossing voor het maatschappelijk vastgoed. Wij brengen dit ook ter tafel. Maar haast is geboden. Per 1 januari 2017 zou overdracht van het gebouw aan het dorp moeten plaatsvinden. Wil je de exploitatie mogelijk maken, dan zal er snel iets moeten gebeuren. Wat moet er gebeuren? Wat kan de gemeente doen? En wanneer? Vanuit De Spiker is aangegeven dan ze voor 15 januari 2016 antwoorden willen hebben op de door hun gestelde vragen. Wij zeggen toe het verhaal van De Spiker mee te nemen. Meenemen is wellicht niet genoeg. We lichten eerst de fractie in, betrekken daar onze wethouder bij en zullen zo nodig gerichte vragen gaan stellen.

Na 15 januari 2016 zullen we weer contact opnemen met Jeanette om te zien hoe de vlag er bij hangt. Dan kunnen we indien nodig vervolgstappen gaan afspreken. Vanuit Combinatie Gemeentebelangen benadrukken we nog maar eens dat dorpshuizen voor ons belangrijk zijn als ontmoetingscentrum voor de inwoners van een dorp en omgeving. Wel noemen wij het feit dat voor ons de betrokkenheid van die inwoners noodzakelijk is. Een dorpshuis moet gedragen worden door de inwoners, hetgeen betekent dat die inwoners er met elkaar voor staan. Van Jeanette krijgen we de indruk dat dit voor De Spiker geen probleem is. Voor nu en de te overziende toekomst zit dat in Spijkerboor - Nieuw Annerveen wel goed.

Na een rondleiding door het gebouw, waarbij wij een duidelijk beeld krijgen van de mogelijkheden, bedanken we Jeanette voor het hartelijke ontvangst. Met een “We houden contact en tot ziens” gaan we op weg.

Meldpunt overbodige regelgeving

Gemeentebelangen Aa en Hunze heeft in haar verkiezingsprogramma terugdringing van onnodige wet- en regelgeving opgenomen. Wij vinden het daarbij belangrijk dat regelgeving transparant en duidelijk is.
Wat kunt u melden?
 

Leefbaarheidsfonds

Op 26 mei 2011 is het Leefbaarheidsfonds in werking getreden. "Dat is mooi", zult u zeggen, maar wat hebt u er aan. Welnu, de CGB samen met het CDA en GroenLinks, zijn met dit fonds gekomen, omdat wij vonden dat er financiële ondersteuning moest komen ter stimulering van lokale activiteiten, projecten en (instandhouding van) voorzieningen. Leefbaarheidsfonds iets voor u? Lees hier verder!
 

Over ons

Combinatie Gemeentebelangen Aa en Hunze kreeg tijdens de gemeenteraadsverkiezingen weer de meeste stemmen. Wij kunnen vol trots 10 van de 21 raadszetels innemen. We hebben de coalitiebesprekingen gevoerd en hieruit is een (deels) nieuwe coalitie ontstaan. Er is een college gevormd met VVD (4 zetels) en Groen Links (2 zetels).

Overig nieuws

We publiceren regelmatig op onze site. De informatie op de homepage houden we zo beperkt mogelijk. Eerdere berichten kunt u terugvinden in het Nieuwsarchief onder de verschillende aandachtsgebieden.