Categorie: Op bezoek bij
Impuls op bezoek bij ons

 

20170130 Impuls gezichten

Maandagavond 30 januari waren Annet Lammersen, Carin de Jonge Antoinet Blom, Eveline Rauwé en Marine Boerma van welzijnsorganisatie Impuls op bezoek bij de steunfractie. De dames waren uitgenodigd om te vertellen over hun werk dat zij verrichten in de dorpen voor onze gemeente en om in gesprek te gaan met onze steunfractie.

Bevlogenheid
De enthousiaste verhalen over de organisatie van Impuls, over mantelzorg, over buurtwerk en over vrijwilligers werden mooi gekoppeld aan de onderdelen van het sociaal domein (jeugdzorg, ouderenzorg en passende zorg voor deelname aan de maatschappij).
De mensen van Impuls steken met name in op het maken van contact met inwoners die in een kwetsbare positie zitten. Zij proberen daarbij op een professionele en laagdrempelige manier de mensen in de dorpen te bereiken en te bewegen om met andere bewoners in contact te komen, leuke dingen te doen of van de bank te komen. Doelstelling daarbij is dat mensen met meer plezier hun leven leiden en dat wordt voorkomen dat zij onnodig in betaalde zorg belanden. Hierbij kunt u de mensen van Impuls ook zelf prima benaderen. Zij zijn zeer betrokken, toegankelijk, spin in het web en weten goed wat er leeft en wat er aan mogelijkheden zijn in en buiten uw dorp. Gewoon doen. Annet en collega’s zijn er immers voor u!

Hechte dorpen
In de presentatie werd duidelijk dat elk dorp een eigen karakter heeft. De mensen maken immers de cultuur van een dorp. Belangrijke constatering daarbij was dat de hechtheid van een klein dorp groter is dan een groot dorp. Daar weet men elkaar sneller te vinden voor een stamppotbuffet, het nadenken over het opzetten van een zorgcoöperatie voor het eigen dorp of voor een gezellige kaartavond in het dorpshuis.

Vaste gezichten en vertrouwen
In het gesprek kwam ook naar voren dat er door bezuinigingen een stevige wissel wordt getrokken op de creativiteit van de mensen van Impuls.

Ook het jaarlijks beschikbaar stellen van de jaarsubsidie is besproken.
Het zijn van een gemeente met 35 dorpen en onze visie om alle dorpen zo goed mogelijk te ondersteunen op de gebieden van het sociaal domein zorgt voor veel reistijd.
Daarnaast is aangegeven dat een systeem van een meerjarige subsidie handig zou zijn om medewerkers van Impuls langere contracten te kunnen geven. Dat is met name van belang om vaste gezichten te hebben waardoor beter relaties kunnen worden aangegaan en vertrouwder kan worden gewerkt met de bewoners in de dorpen.
We hebben hier begrip voor en zullen bezien in hoeverre dit vorm kan krijgen in relatie tot meetbare prestatie-afspraken.

Vanuit de steunfractie kijken we terug op een geslaagde avond. Het was mooi en nuttig om het lezen van stukken en het vergaderen af te wisselen met een blik in de keuken van Impuls. 

Leefbaarheidsfonds

Op 26 mei 2011 is het Leefbaarheidsfonds in werking getreden. "Dat is mooi", zult u zeggen, maar wat hebt u er aan. Welnu, de CGB samen met het CDA en GroenLinks, zijn met dit fonds gekomen, omdat wij vonden dat er financiële ondersteuning moest komen ter stimulering van lokale activiteiten, projecten en (instandhouding van) voorzieningen. Leefbaarheidsfonds iets voor u? Lees hier verder!
 

Over ons

Combinatie Gemeentebelangen Aa en Hunze kreeg tijdens de gemeenteraadsverkiezingen weer de meeste stemmen. Wij kunnen vol trots 10 van de 21 raadszetels innemen. We hebben de coalitiebesprekingen gevoerd en hieruit is een (deels) nieuwe coalitie ontstaan. Er is een college gevormd met VVD (4 zetels) en Groen Links (2 zetels).

Meldpunt overbodige regelgeving

Gemeentebelangen Aa en Hunze heeft in haar verkiezingsprogramma terugdringing van onnodige wet- en regelgeving opgenomen. Wij vinden het daarbij belangrijk dat regelgeving transparant en duidelijk is.
Wat kunt u melden?

 

Overig nieuws

We publiceren regelmatig op onze site. De informatie op de homepage houden we zo beperkt mogelijk. Eerdere berichten kunt u terugvinden in het Nieuwsarchief onder de verschillende aandachtsgebieden.