Categorie: CGB

De historie

Gemeentebelangen Anloo

Gemeentebelangen AnlooGemeentebelangen Anloo is op 14 maart 1978 opgericht en is ontstaan uit een afsplitsing van de PvdA als gevolg van een verschil van mening en inzicht van de zittende met de toekomstige raadsleden.

De zittende raadsleden waren Wijnand Wijnholds, Johannes Dijkema, Geert Hilbolling, Hendrik Meijers en Berend Kors.

De nieuwe, ambitieuze generatie bestond uit Jan Glas, Johan van der Kamp, Gerrie Bruining, Elzo Piening met als lijsttrekker Derk Koekkoek.

De initiatiefnemers voor Gemeentebelangen waren Berend Menninga en Johannes Dijkema beide uit Annen.

Zij hebben een bijeenkomst op dinsdag 14 maart 1978 in café Erkelens in Annen gepland waar aan de orde werd gesteld de eventuele oprichting van een partij “Gemeentebelangen”. De volgende personen waren daarbij aanwezig: Johannes Dijkema, Geert Kamping, Berend Kors, Jantinus Kuipers, Berend Menninga, Jan Mulder en Jans Speelman allen uit Annen, Boele Martens uit Eext, Jaap Buter en Jan Otto Meertens uit Eexterveen, Jan Hilbolling en Willem Sijbring uit Eexterzandvoort.

Diverse aanwezigen krijgen het woord waarbij o.a. de volgende punten ter sprake komen:

 1. in hoeverre zal de bevolking de komst van “Gemeentebelangen” uit te leggen zijn als een uitvloeisel van de PvdA, zulks i.v.m. de ontwikkelingen binnen deze partij.
 2. we moeten, nu we de belangen van de gemeente willen voorstaan in de vorm van de oprichting van “Gemeentebelangen”, de commissies Dorpsbelangen uit de diverse dorpen inschakelen omdat deze veelal de spreekbuis kan worden geacht van het betreffende dorp.

Door de initiatiefnemers wordt medegedeeld dat er naar gestreefd moet worden een eventuele “Gemeentebelangen” zoveel mogelijk een eigen gezicht te geven. In verband met het feit dat aanmelding van een eventuele groepering “Gemeentebelangen” uiterlijk 16 maart 1978 bij het Centraal Stembureau (ten gemeentehuize) moet geschieden is een uitvoeriger vooroverleg niet mogelijk geweest.

Er wordt met algemene stemmen besloten tot oprichting van “Gemeentebelangen”. De aanmelding zal worden verzorgd door dhr. Joh. Dijkema terwijl door de voorzitter van het voorlopige bestuur, dhr. B. Menninga, de commissies Dorpsbelangen uit de diverse dorpen zullen worden uitgenodigd voor een vergadering op 20 maart 1978 in café Mast te Eext.

wapen van Anloo

Raadsleden/wethouder zijn geweest:

 • Berend Kors [weth.],
 • Grietje Blaauw, 
 • Boele Martens,
 • Willem Sijbring,
 • Lukas Boerma.

Bij de eerste verkiezingen in 1978 meteen 3 zetels

 • 1978-1982 Berend Kors, Grietje Blaauw, Boele Martens
 • 1982-1986 Berend Kors, Grietje Blaauw,
 • 1986-1990 Berend Kors, Grietje Blaauw
 • 1990-1994 Berend Kors, Grietje Blaauw [1992] Willem Sijbring
 • 1994-1998 Berend Kors, Willem Sijbring, Lukas Boerma

Combinatie Zanddorpen gemeente Anloo

19900317 combinatie zanddorpenDe Combinatie Zanddorpen in de oude gemeente Anloo is ontstaan vanuit de verenigingen/commissies dorpsbelangen uit de dorpen Anloo, Anderen, Gasteren en Schipborg.
De Combinatie Zanddorpen is op 7 november 1984 opgericht. De initiatiefnemers/oprichters waren o.a. Jan Huizinga, Hendrik Kamping en Britta Maillette de Buy Wenniger-Wadenius.
Onder de supervisie van deze verenigingen/commissies dorpsbelangen werd zeker sinds 1966 deelgenomen aan de verkiezingen van de gemeenteraad van Anloo. Toentertijd was het nog geen officiële vereniging. Direct na de verkiezingen van 1978 zijn die verenigingen/commissies dorpsbelangen aan de slag gegaan om een officiële vereniging met statuten te worden. Dit werd ingegeven door het feit dat onder de leden van de verenigingen/commissies dorpsbelangen stemmen op gingen het niet eens te zijn met de financiële 

19780330 combinatie zanddorpen

steun, die de verenigingen/commissies gaven aan de Combinatie Zanddorpen (in 1981 bedroeg deze bijdrage t.b.v. verkiezingsflyers Hfl. 50,- per 4 jaren) en het feit dat nieuwe partijen deelnamen aan de verkiezingen. Met name de deelname van de CPN aan de verkiezingen. Men wilde niet op formele gronden van de verkiezingen worden uitgesloten, omdat ze geen officiële vereniging was. Besprekingen over deze samenwerking tussen de verenigingen/commissies resulteerden op 9 december 1981 tot het opstellen van een "afspraak" tussen de verenigingen/commissies waarin de spelregels voor de verkiezingen werden genoteerd. Uiteindelijk werden statuten opgesteld door een commissie (bestaande uit o.a. Hendrik Kamping, Britta Maillette de Buy Wenniger en Jan Huizinga). Dit leidde op 7 november 1984 tot de officiële oprichting van de Kiesvereniging Combinatie Zanddorpen.
De Kiesvereniging Combinatie Zanddorpen heeft tot de herindeling van 1998 deelgenomen aan de gemeenteraad van de gemeente Anloo.

Raadsleden zijn onder meer geweest: Prof. Lammerts, Schipborg, Appie van Rein, Gasteren, Harm Vedder, Gasteren, Hendrik Kamping, Gasteren, Hobe Smeenge, Anderen, Jan Huting, Anderen, Britta Maillette de Buy Wenniger-Wadenius, Anloo, Jur Wiersum, Schipborg.


Gemeentebelangen Gieten

Voormalig gemeentehuis in GietenIn de oude gemeente Gieten waren er in de jaren 60 twee partijen t.w. Plaatselijk Belang Gieten/Gieterveen en Gemeentebelangen. Met de verkiezingen op 30 mei 1962 was er ook een lijst Bos van Beginselen van de PvdA.

19820604 gemeentebelangen gieten

Gemeentebelangen is na 30 mei 1962 opgericht door Kier Westerhuis, Klaas Visser, Klaas Torenbos en Geert Everts. Het was een afsplitsing van de PvdA. Tijdens de verkiezingen van 1966 en 1970 veroverden Plaatselijk Belang Gieten/Gieterveen twee zetels voor de gemeenteraad. In diezelfde periode was Gemeentebelangen ook met twee zetels in de raad vertegenwoordigd. Voor Plaatselijk Belang waren dat: J. Kolthof en H. Zwiers en voor Gemeentebelangen: Klaas Visser en Geert Everts

Later hebben Edy Houwing, Jan Torenbos en Harry Martens [12 jr.] het stokje over genomen. Edy is 2 x 4 jr. wethouder geweest van 1986-1990 en van 1994-1998.
Harrie Martens van 29-4 1986 tot 31-12-1997 raadslid.
Jochem de Wit, Geert Moek, Marjan Heling-Dijkema en Pieter Kolthof zijn steunfractieleden geweest.
Geert Everts was de grootste sponsor van de partij.

wapen van GietenRaadsleden/wethouder:

 • 1962-1966 Kier Westerhuis
 • 966-1970 Klaas Visser en Geert Everts
 • 1970-1974 Klaas Visser en Geert Everts
 • 1974-1978 Johannes Kunst
 • 1978-1982 Edy Houwing
 • 1982-1986 Edy Houwing
 • 1986-1990 Edy Houwing wethouder en Harrie Martens
 • 1990-1994 Edy Houwing en Harrie Martens [oppositie]
 • 1994-1998 Edy Houwing wethouder, Jan Torenbos en Harrie Martens raadsleden

Gemeentebelangen Gasselte

Eind 1965 was er bij verschillende inwoners onvrede over het functioneren van het gemeentebestuur. De onderstaande personen kwamen bijeen om een partij Gemeentebelangen op te richten om te proberen hierin veranderingen te bewerkstelligen:

 • Jan van der Goot, Gasselternijveen. Vertegenwoordiger in bouwmaterialen.
 • Bertus en Martha Haddering, Gasselternijveen. Schrijver/journalist en uitgever.
 • Jan Schuiling, Gasselternijveen. Organisator sportevenementen. Voormalig gemeentehuis Gasselte
 • Henk Huisjes, Gasselternijveen. Accountant en sinds 1949 raadslid voor de ARP in de gemeente. Hij was één van de eigenaren van de Hoefslag, camping en paardensportcentrum in het dorp Gasselte. Zondags waren ze natuurlijk ook open en dat mocht in die tijd niet van zijn geloofsgenoten en hij mocht daardoor de ARP niet meer vertegenwoordigen.
 • Evert Vroom, Gasselte. Monteur en smid bij Van der Schoot in Gasselte.
 • Thale Wilms. Gasselte. Postbode en actief PvdA-lid. Hij had geprobeerd om in de afdeling de democratie te handhaven.
 • Geesje Pronk ten Hof. Gasselte.
 • Willem van Hemmen. Gasselte. Eigenaar dancing, secretaris Middenstandsvereniging en secretaris Middenstandsraad. Deze middenstandsraad was een overleg orgaan met het gemeentebestuur. Overleggen was helaas niet mogelijk.

Tot ieders verbazing kwam Gemeentebelangen direct in 1966 met 2 zetels in de raad. Na wat ups en downs en veel tegenwerking van de PvdA werd Gemeentebelangen in 1994 de grootste partij. Willem van Hemmen moest als fractievoorzitter het college samenstellen. Om een krachtig bestuur mogelijk te maken werden Kruit (VVD) en Dijkstra (CDA) als wethouders verkozen. Gesteund door 8 van de 11 raadsleden.
Roelof Kaspers uit Gasselternijveen heeft jarenlang als voorzitter van Gemeentebelangen een belangrijke rol gespeeld.

 

Trouw illegale asielzoekers

Raadsleden van 1966 tot 1998 waren:

 • 1966-1970 Henk Huisjes en Willem van Hemmen.
 • 1970-1974 Henk Huisjes en Willem van Hemmen.
 • 1974-1978 Henk Huisjes en Willem van Hemmen.
 • 1978-1982 Henk Huisjes.
 • 1982-1986 Willem van Hemmen en Ben Gengler. Wapen van Gasselte
 • 1986-1990 Willem van Hemmen en Ben Gengler.
 • 1990-1994 Willem van Hemmen, Ben Gengler en Martha Haddering-Veenstra.
 • 1994-1998 Willem van Hemmen, Ben Gengler, Monique Doesburg-Maas en Trijnie van der Goot-Muller.
  • Ben Gengler verhuist naar Stadskanaal en de fractie wordt aangevuld door Karel Grondijs
  • 1997 Willem van Hemmen gaat uit de raad vanwege de door hem aangespannen rechtszaak tegen de gemeente over het AZC Gasselterveld. [Zie bijgaand stuk uit dagblad TROUW]. De fractie wordt aangevuld door Lucas Venema uit Kostvlies.

Gemeentebelangen Rolde

Voormalig gemeentehuis in RoldeT.g.v. de gemeentelijke herindeling heeft W .Houtman een boekje geschreven over de geschiedenis van het lokaal bestuur van Rolde met de titel: “Met het oog op Rolde”. Hieruit konden we veel informatiemateriaal halen voor wat betreft de partij Gemeentebelangen.
Naast de SDAP / PvdA (al dan niet in combinatie met PSP, PPR of GL) en de christelijke partijen (AR, CHU, vanaf 1970 overgaand in de ACGr [Algemene Christelijke Groepering – en vanaf 1978 in het CDA] was er in de loop der jaren sprake van allerlei partijen en groeperingen die terug te voeren zijn tot Gemeentebelangen:
Tot 1931: Plattelanders (Plattelandersbond)
VDB (Vrijzinnig Democratische Bond)
Kiesver. Grolloo (Kiesvereniging Grolloo)

Van 1931 tot 1958 NK (Neutrale Kiesvereniging, een combinatie van voorgaande 3 groeperingen).
Van 1946 tot 1953 PvdVr (Partij van de Vrijheid)
Van 1946 tot 1958 Middenst. (Middenstanders)
Van 1958 tot 1970 Gemeentebelangen Combinatie (Gemeentebelangen, een combinatie van de VVD
en de Middenstandsvereniging)
Van 1970 tot 1998 Gemeentebelangen (Gemeentebelangen zonder VVD)
Van 1970 tot 1998 VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie).

19900322 gemeentebelangen rolde

wapen van RoldeWe kunnen vanaf 1970 spreken van Gemeentebelangen en onderstaande namen waren namens Gemeentebelangen van 1970 tot 1998 raadslid.

 • 1970 – 1978 Jan Hofsteenge, Balloo en Berend Hendrik Vos, Rolde.
 • 1974 – 1982 Jan Dilling, Grolloo.
 • 1978 – 1986 Johannes Suichies, Deurze.
 • 1982 – 1986 Tieme Reinders, Grolloo.
 • 1986 – 1993 Jacob D. Koppelaar Rolde.
 • 1990 – 1994 dr. Henri Benders, Grolloo en Ger Leuhof, Rolde. wapen van Rolde
 • 1990 – 1998 Geesje Dilling-Oosting, Grolloo.
 • 1993 – 1994 Roelof Brands, Rolde.
 • 1994 – 1998 Roelof Vos, Ekehaar, Hendrikus Schrotenboer, Grolloo en Johan Herman Schepers, Rolde.

Gemeentebelangen na de Gemeentelijke herindeling van 1998

Huidig gemeentehuis gem. Aa en HunzeDe provincie Drenthe bestond vóór 1998 uit 34 gemeenten. Sinds 1998 de herindeling van kracht is geworden zijn er nog slechts 12 gemeenten over t.w. Aa en Hunze, Assen, Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen, Hoogeveen, Meppel, Midden Drenthe, Noordenveld, Tynaarlo, Westerveld en De Wolden.
Een nieuw te vormen gemeente zou minimaal 25000 inwoners moeten bevatten.
De vier voormalige gemeenten Anloo, Gieten, Gasselte en Rolde zijn hierdoor samengevoegd tot de huidige Gemeente Aa en Hunze. Dit hield ook in dat alle politieke patijen samengevoegd moesten worden. 
Voor Gemeentebelangen kwamen hiervoor echter vijf partijen in aanmerking.
Anloo bezat twee groeperingen t.w. Combinatie Zanddorpen en Gemeentebelangen.
Voor Gieten, Gasselte en Rolde waren dat gewoon Gemeentebelangen.
In de jaren vóór 1998 kwam men na uitvoerig overleg met afgevaardigden van de partijen Gemeentebelangen van de vier gemeenten en de Combinatie Zanddorpen tot overeenstemming om voortaan als Combinatie Gemeentebelangen Aa en Hunze verder te gaan.
Vanaf 1998 werd gemeentebreed begonnen met 19 raadsleden en drie wethouders.
Vanaf 2002 werd het uitgebreid naar 21 raadsleden vanwege het feit dat de 25.000 grens aan inwoners werd gepasseerd.
Tijdens een Algemene Ledenvergadering werd het idee geopperd om de historie van alle vijf partijen in kaart te brengen. Inmiddels hebben we al veel informatie verzameld via oud[bestuurs]leden etc. van de voormalige gemeenten. Indien er nog mensen zijn die over meer aanvullende informatie beschikken houden we ons aanbevolen.

De eerste periode van 1998-2002 werden er 5 zetels en 1 wethouder behaald.
Van 2002-2006 waren we met 7 zetels en 1 wethouder in de raad vertegenwoordigd.
Van 2006-2010 waren dat 5 zetels.
Van 2010-2014 waren we met 7 zetels en 1 wethouder de grootste partij.
Van 2014-2018 waren we met 8 zetels en 1 wethouder weer de grootste partij.
In de periode vanaf 2010-2014 werd een Coalitie gevormd met Groen Links en CDA
In de periode vanaf 2014-2018 werd weer een Coalitie gevormd met Groen Links en CDA

wapen van gemeente Aa en Hunze1998-2002 De 5 raadsleden en wethouder waren:

 • Jur Wiersum, wethouder
 • Hendrikus Schrotenboer, fractievoorzitter
 • Edy Houwing,
 • Willem Sijbring,
 • Geesje Dilling-Oosting,
 • Lucas Venema, toegevoegd commissielid

2002-2006 De 7 raadsleden en wethouder waren:

 • Jur Wiersum wethouder
 • Hendrikus Schrotenboer, fractievoorzitter
 • Edy Houwing
 • Willem Sijbring
 • Lucas Venema,[stopt in 2004 en H. Harms is zijn vervanger]
 • Johannes Dijkema,
 • Lukas Boerma,
 • Roelof Brands,
 • Marjan Heling, toegevoegd commissielid

2006-2010 De 5 raadsleden waren:

 • Jur Wiersum
 • Hendrikus Schrotenboer, fractievoorzitter
 • Edy Houwing tot juli 2007. Daarna verder als 1-mans fractie.
 • Roelof Brands
 • Henk Heijerman

2010-2014 De 7 raadsleden en wethouder waren:

 • Jur Wiersum wethouder
 • Henk Heijerman, fractievoorzitter
 • Roelof Brands
 • Rikus Harms
 • Nanno Pul,
 • Lukas Boerma,
 • Kiki Anninga,
 • Bertus Reinders
 • Gerrit Meijers [fractiesecretaris]

2014-2018 De 8 raadsleden en wethouder zijn:

 • Henk Heijerman, wethouder
 • Bertus Reinders, fractievoorzitter
 • Rikus Harms,
 • Roelof Brands,
 • Kiki Anninga, [in sept. 2016 gestopt wegens te drukke werkzaamheden]
 • Nanno Pul,
 • Ivo Berghuis,
 • Klarina Brands
 • Cora Kuiper,
 • Jos van der Werf, [plaatsvervanger van Kiki Anninga vanaf okt. 2016]
 • Gerrit Meijers [fractiesecretaris]

19970108 Stuurgroep Gem. Herindeling AGGR 8 januari 1997


Plakdag voor de verkiezingen van 2010 Lijst 2

Plakdag voor de verkiezingen van 2010 Lijst 2


Plakdag voor de verkiezingen van 2014 Lijst 1

Plakdag voor de verkiezingen van 2014 Lijst 1


Geluidswagen voor de verkiezingen van maart 2010

Verkiezingsmarkt in Gasselternijveen in maart 2010

 

Geluidswagen voor de verkiezingen van maart 2010 - Verkiezingsmarkt in Gasselternijveen in maart 2010


Verkiezingsmarkt in Gieten in maart 2010

Verkiezingsmarkt in Annen in maart 2010

Verkiezingsmarkt in Gieten in maart 2010 Verkiezingsmarkt in Annen in maart 2010


kandidaten 2014

 

 

kandidaten 2014 2Flyer huis aan huis bezorgd door de hele gemeente voor de verkiezingen van maart 2014


nestor zwaait af

In maart 2014 zwaaide onze Nestor in de politiek Lukas Boerma uit Annen op de leeftijd van ruim 83½ jaar namens de Combinatie Gemeentebelangen Aa en Hunze af. Lukas had acht jaar in de nieuwe gemeente Aa en Hunze deel uit gemaakt van de fractie van de Combinatie Gemeentebelangen. Daarvoor had Lukas nog vier jaar, van 1994 – 1998 in de voormalige gemeente Anloo namens Gemeentebelangen in de raad gezeten. [zie onderstaand artikel uit het Dagblad van het Noorden d.d. 21 november 2013]

 

50 jaar raad bezocht

De verkiezingen van 21 maart 2018

De verkiezingen van 21 maart 2018 leverde onze partij bijna een meerderheid van het aantal raadsleden op. Van de 21 raadsleden zijn er nu de komende periode 2018-2022 10 van de Combinatie Gemeentebelangen Aa en Hunze.

2018-2022 De 10 raadsleden, commissielid en wethouder zijn:

 • Henk Heijerman, wethouder
 • Rabbe Vedder,
 • Roelof Brands,
 • Nanno Pul,
 • Cora Kuiper,
 • Piet Wolters,
 • Rikus Harms,
 • Bertus Reinders, fractievoorzitter
 • Greet Oosterhuis
 • Jos van der Werf,
 • Jeroen Keizer
 • Hellen Lensing [commissielid]
 • Gerrit Meijers [fractiesecretaris]

 

2018 na de verkiezingen

Achterste rij van links naar rechts: Jeroen Keizer, Rabbe Vedder, Jos van der Werf, Rikus Harms,
Bertus Reinders, Nanno Pul, Roelof Brands en Piet Wolters.
Voorste rij v.l.n.r.: Henk Heijerman, Hellen Lensing, Greet Oosterhuis en Cora Kuiper.

2018 magazine actie2018 magazine wedstrijd2018 taart van bakker Job


Voor de verkiezingen van 21 maart 2018 hebben we, met een grote groep leden, een “Magazine” bezorgd bij alle huishoudens in de gemeente Aa en Hunze. Aan dit Magazine was ook nog een prijsvraag gekoppeld. Hiermede kon een zwemabonnement voor één jaar worden gewonnen. We hebben bijzonder veel oplossingen mogen ontvangen. De prijs is gewonnen door mevrouw Hennie Hingstman-Jipping uit Gieten. Ook kwamen er bijzonder veel lovende, positieve reacties binnen.

Op de eerste fractiebijeenkomst op 22 maart direct na de verkiezingen konden we genieten van een heerlijke taart aangeboden door bakkerij Job uit Gieten.


2018 groep lijst verkiezingen

Foto van de groep die op de lijst stonden voor de verkiezingen van 21 maart 2018.
Achterste rij: v.l.n.r. Roelof Brands, Rikus Harms,
Cora Kuiper, Jeroen Keizer, Jacob Glas, Jan Huizinga,
Jur Wiersum, Harm Groen, Henk Wolf en Hendrikus
Schrotenboer.
Dan 3e rij: v.l.n.r. Hilko Bruins, Frederik Dillingh,
Gerrit Meijers, Ina Oortwijn, Bertus Reinders en Jan
Roelof Vos.
Dan 2e rij: v.l.n.r. Henk Heijerman, Lensinus Beijering,
Piet Wolters, Ivo Berghuis, Hellen Lensing.
Voor: v.l.n.r. Jos van der Werf, Nanno Pul, Erik
Matthijssen en Rabbe Vedder


 

Leefbaarheidsfonds

Op 26 mei 2011 is het Leefbaarheidsfonds in werking getreden. "Dat is mooi", zult u zeggen, maar wat hebt u er aan. Welnu, de CGB samen met het CDA en GroenLinks, zijn met dit fonds gekomen, omdat wij vonden dat er financiële ondersteuning moest komen ter stimulering van lokale activiteiten, projecten en (instandhouding van) voorzieningen. Leefbaarheidsfonds iets voor u? Lees hier verder!
 

Over ons

Combinatie Gemeentebelangen Aa en Hunze kreeg tijdens de gemeenteraadsverkiezingen weer de meeste stemmen. Wij kunnen vol trots 10 van de 21 raadszetels innemen. We hebben de coalitiebesprekingen gevoerd en hieruit is een (deels) nieuwe coalitie ontstaan. Er is een college gevormd met VVD (4 zetels) en Groen Links (2 zetels).

Meldpunt overbodige regelgeving

Gemeentebelangen Aa en Hunze heeft in haar verkiezingsprogramma terugdringing van onnodige wet- en regelgeving opgenomen. Wij vinden het daarbij belangrijk dat regelgeving transparant en duidelijk is.
Wat kunt u melden?

 

Overig nieuws

We publiceren regelmatig op onze site. De informatie op de homepage houden we zo beperkt mogelijk. Eerdere berichten kunt u terugvinden in het Nieuwsarchief onder de verschillende aandachtsgebieden.