Categorie: CGB

Statuten en Regelement

Combinatie Gemeentebelangen Aa en Hunze is een vereniging en geen politieke partij in de traditionele betekenis van het woord. Dat wil zeggen dat de vereniging geen banden heeft met een bepaalde ideologie. De doelstelling van Gemeentebelangen en hoe wij georganiseerd zijn vindt u in onze statuten.

"De vereniging heeft ten doel als politiek onafhankelijke groepering het behartigen van de belangen van de inwoners van de gemeente Aa en Hunze, zulks in algemene zin."

Naast de statuten beschikt onze vereniging ook over een huishoudelijk reglement.

Spreken onze ideeën u aan en wilt u op de hoogte blijven van onze activiteiten, wordt dan lid van onze vereniging.

Leefbaarheidsfonds

Op 26 mei 2011 is het Leefbaarheidsfonds in werking getreden. "Dat is mooi", zult u zeggen, maar wat hebt u er aan. Welnu, de CGB samen met het CDA en GroenLinks, zijn met dit fonds gekomen, omdat wij vonden dat er financiële ondersteuning moest komen ter stimulering van lokale activiteiten, projecten en (instandhouding van) voorzieningen. Leefbaarheidsfonds iets voor u? Lees hier verder!
 

Over ons

Combinatie Gemeentebelangen Aa en Hunze kreeg tijdens de gemeenteraadsverkiezingen weer de meeste stemmen. Wij kunnen vol trots 10 van de 21 raadszetels innemen. We hebben de coalitiebesprekingen gevoerd en hieruit is een (deels) nieuwe coalitie ontstaan. Er is een college gevormd met VVD (4 zetels) en Groen Links (2 zetels).

Meldpunt overbodige regelgeving

Gemeentebelangen Aa en Hunze heeft in haar verkiezingsprogramma terugdringing van onnodige wet- en regelgeving opgenomen. Wij vinden het daarbij belangrijk dat regelgeving transparant en duidelijk is.
Wat kunt u melden?

 

Overig nieuws

We publiceren regelmatig op onze site. De informatie op de homepage houden we zo beperkt mogelijk. Eerdere berichten kunt u terugvinden in het Nieuwsarchief onder de verschillende aandachtsgebieden.