Categorie: Thema's
Werkt u ook aan Aa en Hunze?
page0001 i1

Economie

We willen een gemeente waar voldoende ruimte is om te ondernemen, te wonen en te leven. Aa en Hunze is een aantrekkelijke vestigingsplaats, profiterend van de gunstige ligging aan de N34 en de N33. In de promotie daarvan willen we investeren. De aantrekkelijkheid van bedrijventerrein de Bloemakkers kunnen we vergroten door te kijken naar mogelijkheden als wonen en werken. Voor kleinschalige uitbreiding binnen de dorpen moet het uitgangspunt zijn ‘ja, tenzij’.

.Wij zien door schaalvergroting en het gebrek aan opvolging een toename van leegstaande boerderijen met schuren. Herbestemming van deze percelen zien wij als een belangrijke mogelijkheid om deze problematiek tegen te gaan en nieuwe bedrijvigheid te stimuleren.

In contact

Langzaam kruipen we uit de economische recessie, maar we zijn er nog niet. Veel inwoners (onder andere zorgprofessionals, klussenbedrijven, IT-adviseurs) zijn voor zichzelf begonnen. Bij het opstarten en vestigen van een bedrijf mag er geen belemmering zijn door onnodige regelgeving. Juist kijken hoe het wel kan. Een simpel ‘nee’ is geen advies. Wij willen dat de gemeente in die gevallen naast de ondernemer zit in plaats van er tegenover en zorgt voor advies en ondersteuning. Het is daarbij van essentieel belang in contact te komen, te zijn en te blijven met onze ondernemers.

Een goede infrastructuur is essentieel voor onze economie. Dit geldt voor wegen, fietspaden, maar zeker ook voor de digitale snelweg. Glasvezel is daarbij essentieel. Wij zien gelukkig meerdere initiatieven op dit gebied en vinden dat de gemeente waar mogelijk moet faciliteren en ondersteunen.

Landbouw

De landbouw is een belangrijke pijler in onze gemeente. Zij heeft het huidige gevarieerde landschap gevormd en draagt bij aan de economische activiteiten van de gemeente. We houden daarom rekening met de belangen van deze sector. Wij zien veel ontwikkelingen zoals schaalvergroting, vergaande robotisering, het gebruik van drones. De ontwikkelingen gaan steeds sneller. Ook hiervoor geldt dat wij willen kijken hoe het wel kan in plaats van hoe het niet kan. Wij willen een adequate bestrijding van schadelijke beplanting zoals Jacobskruiskruid en berenklauw.

Er is de afgelopen tijd veel landbouwgrond omgezet in natuur. Op plaatsen waar nog natuuropgaven liggen, staat voor ons vrijwillige medewerking van de grondeigenaren voorop. We zijn tegen het nog verder ontwikkelen van natuur ten koste van landbouwgrond.

Recreatie

Recreatie en toerisme zijn voor onze gemeente belangrijke sectoren. Samen met de buurgemeenten en onze recreatieondernemers willen we ons mooie landschap optimaal promoten en benutten. Wij willen de recreatieondernemers stimuleren door ruimte te geven aan nieuwe initiatieven door regelgeving te versoepelen. Het stimuleert de economie, kan voor werkgelegenheid zorgen, vergroot de leefbaarheid en geeft kansen.

Toerisme

Een gezonde toeristische sector met voldoende diversiteit en aanbod versterkt de toeristische aantrekkingskracht. De regelgeving omtrent minicampings en bed and breakfast (B&b) voorzieningen zijn de afgelopen periode helder in kaart gebracht. Minicampings en B&B zijn een goede aanvulling op de overige recreatievoorzieningen zoals campings, groepsaccommodaties, recreatieparken, dagrecreatievoorzieningen en hotels. Bij verbetering van de recreatievoorzieningen behoren ook het onderhoud, de aanleg en verbetering van (recreatieve) fiets- en wandelpaden en mountainbikeroutes. Verder zien wij kansen voor de realisatie van een recreatiespoorlijn Stadskanaal – Gieten met de STAR.

Speerpunten

  • Inzetten op economische groei;
  • Soepele vestigingsvoorwaarden voor ondernemers;
  • Goede begeleiding en ondersteuning voor ondernemers;
  • Ruimte voor uitbreiding van lokale bedrijven;
  • Stimuleren hergebruik van vrijkomende bedrijfspanden door bijvoorbeeld startende ondernemers;
  • Gunstige infrastructuur (fysiek én digitaal).

Leefbaarheidsfonds

Op 26 mei 2011 is het Leefbaarheidsfonds in werking getreden. "Dat is mooi", zult u zeggen, maar wat hebt u er aan. Welnu, de CGB samen met het CDA en GroenLinks, zijn met dit fonds gekomen, omdat wij vonden dat er financiële ondersteuning moest komen ter stimulering van lokale activiteiten, projecten en (instandhouding van) voorzieningen. Leefbaarheidsfonds iets voor u? Lees hier verder!
 

Over ons

Combinatie Gemeentebelangen Aa en Hunze kreeg tijdens de gemeenteraadsverkiezingen weer de meeste stemmen. Wij kunnen vol trots 10 van de 21 raadszetels innemen. We hebben de coalitiebesprekingen gevoerd en hieruit is een (deels) nieuwe coalitie ontstaan. Er is een college gevormd met VVD (4 zetels) en Groen Links (2 zetels).

Meldpunt overbodige regelgeving

Gemeentebelangen Aa en Hunze heeft in haar verkiezingsprogramma terugdringing van onnodige wet- en regelgeving opgenomen. Wij vinden het daarbij belangrijk dat regelgeving transparant en duidelijk is.
Wat kunt u melden?

 

Overig nieuws

We publiceren regelmatig op onze site. De informatie op de homepage houden we zo beperkt mogelijk. Eerdere berichten kunt u terugvinden in het Nieuwsarchief onder de verschillende aandachtsgebieden.