Categorie: Thema's
Voelt u zich er goed bij?
page0001 i1

Milieu

We blijven onveranderd vasthouden aan ons standpunt dat afvalverzameling een overheidstaak is. We willen niet dat het aanbieden van (meer) afval wordt bestraft. We blijven het huidige systeem van afvalinzameling ondersteunen. De regeling van papierinzameling door scholen en/of verenigingen willen we in stand houden. Het terugdringen van zwerfvuil is voor ons vooral een zaak van houding en gedrag. Hierop moeten we inzetten. Het heffen van statiegeld kan hier bij helpen.

Duurzame energie

Wij onderschrijven de noodzaak het verbruik van fossiele grondstoffen te beperken. Duurzame energie, zoals zonne-energie, bio-energie en andere vormen is essentieel voor een leefbare toekomst. De gemeente stimuleert het gebruik van duurzame energie bijvoorbeeld door zonneleningen. Daarnaast zetten we in op energiebesparing onder meer door voorlichting en het stimuleren van energieneutraal bouwen.

De discussie over windenergie blijft de gemoederen bezig houden. Wij zijn niet tegen windenergie, maar wel tegen de grootschalige windparken zoals die nu gepland zijn. Wij hebben hier ook tegen gestemd en willen onafhankelijk onderzoek naar de eventuele waardedaling van de woningen in de omgeving.

Zonne-energie is een prima alternatief, maar met name als het kan op daken van gebouwen en woningen. Zonneparken willen we faciliteren maar niet ten koste laten gaan van grootschalige onttrekking van landbouwgronden in onze agrarische gemeente. In dat geval moet een zorgvuldige afweging plaatsvinden.

Wij streven naar ondergrondse glas- en textielcontainers op strategisch veilige plaatsen.

Wij willen geen opslag van CO2 in de gasvelden en geen kernafval in de zoutkoepels. Voor de inwoners die schade hebben aan hun woning als gevolg van gas- en zoutwinning willen we een actievere rol in de belangenbehartiging.

Speerpunten

  • Energiebesparing;
  • Stimuleren gebruik duurzame energie;
  • Behouden van het huidige afvalsysteem;
  • Onafhankelijk onderzoek naar de mogelijke waardevermindering van de woningen in de omgeving van het eventuele windmolenpark;
  • Een actievere rol in de belangenbehartiging bij schade als gevolg van gas- en zoutwinning.

Leefbaarheidsfonds

Op 26 mei 2011 is het Leefbaarheidsfonds in werking getreden. "Dat is mooi", zult u zeggen, maar wat hebt u er aan. Welnu, de CGB samen met het CDA en GroenLinks, zijn met dit fonds gekomen, omdat wij vonden dat er financiële ondersteuning moest komen ter stimulering van lokale activiteiten, projecten en (instandhouding van) voorzieningen. Leefbaarheidsfonds iets voor u? Lees hier verder!
 

Over ons

Combinatie Gemeentebelangen Aa en Hunze kreeg tijdens de gemeenteraadsverkiezingen weer de meeste stemmen. Wij kunnen vol trots 10 van de 21 raadszetels innemen. We hebben de coalitiebesprekingen gevoerd en hieruit is een (deels) nieuwe coalitie ontstaan. Er is een college gevormd met VVD (4 zetels) en Groen Links (2 zetels).

Meldpunt overbodige regelgeving

Gemeentebelangen Aa en Hunze heeft in haar verkiezingsprogramma terugdringing van onnodige wet- en regelgeving opgenomen. Wij vinden het daarbij belangrijk dat regelgeving transparant en duidelijk is.
Wat kunt u melden?

 

Overig nieuws

We publiceren regelmatig op onze site. De informatie op de homepage houden we zo beperkt mogelijk. Eerdere berichten kunt u terugvinden in het Nieuwsarchief onder de verschillende aandachtsgebieden.