Categorie: Thema's
Goed onderwijs voor uw kind?
page0001 i1

Onderwijs

Een school in een dorp is meer dan een onderwijsvoorziening. Een school is ook het hart van het sociale en culturele leven en draagt bij aan de leefbaarheid van een dorp. Een school moet zo lang mogelijk kunnen blijven bestaan. En als dit niet meer lukt, is een goede bereikbaarheid van een andere school vanzelfsprekend. Daar waar het aantal kinderen terugloopt, kijken we creatief mee naar oplossingen. Sluiting is helaas onvermijdelijk als de huidige wettelijke ondergrens van 23 kinderen is bereikt.

Voortdurende aandacht

Passend onderwijs voor alle kinderen vraagt veel van onderwijzers en schoolleiding. Ook in Aa en Hunze merken we dat voortdurende aandacht aan deze problematiek heel erg belangrijk is. Voor het basisonderwijs ligt de verantwoordelijkheid bij twee stichtingen. Wij zien het als onze verantwoordelijkheid signalen vanuit de samenleving onder de aandacht te brengen van deze stichtingen. Wat in ieder geval verbeterd moet worden is de communicatie vanuit de schoolorganisaties naar de betrokken inwoners. Dit is regelmatig de oorzaak van onrust. De inwoners van de dorpen moeten vroegtijdig betrokken worden bij eventuele ontwikkelingen op de scholen.

Voortgezet onderwijs

Het gaat goed met het voortgezet onderwijs in Gieten (Dr. Nassau College). Dit is voor ons heel belangrijk. Door kleinschaligheid en bereikbaarheid is de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs voor de kinderen minder groot.

Speerpunten

  • Inzetten op kwalitatief goed onderwijs:
  • Bijdragen aan behoud en bereikbaarheid van de scholen in de dorpen;
  • Een goede communicatie met betrokken inwoners;
  • Passend onderwijs voor alle kinderen.

Leefbaarheidsfonds

Op 26 mei 2011 is het Leefbaarheidsfonds in werking getreden. "Dat is mooi", zult u zeggen, maar wat hebt u er aan. Welnu, de CGB samen met het CDA en GroenLinks, zijn met dit fonds gekomen, omdat wij vonden dat er financiële ondersteuning moest komen ter stimulering van lokale activiteiten, projecten en (instandhouding van) voorzieningen. Leefbaarheidsfonds iets voor u? Lees hier verder!
 

Over ons

Combinatie Gemeentebelangen Aa en Hunze kreeg tijdens de gemeenteraadsverkiezingen weer de meeste stemmen. Wij kunnen vol trots 10 van de 21 raadszetels innemen. We hebben de coalitiebesprekingen gevoerd en hieruit is een (deels) nieuwe coalitie ontstaan. Er is een college gevormd met VVD (4 zetels) en Groen Links (2 zetels).

Meldpunt overbodige regelgeving

Gemeentebelangen Aa en Hunze heeft in haar verkiezingsprogramma terugdringing van onnodige wet- en regelgeving opgenomen. Wij vinden het daarbij belangrijk dat regelgeving transparant en duidelijk is.
Wat kunt u melden?

 

Overig nieuws

We publiceren regelmatig op onze site. De informatie op de homepage houden we zo beperkt mogelijk. Eerdere berichten kunt u terugvinden in het Nieuwsarchief onder de verschillende aandachtsgebieden.