Categorie: Thema's
Voelt u zich veilig?
page0001 i1

Openbare orde en veiligheid

De burgemeester is verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid. De gemeenteraad heeft een controlerende taak. Veiligheid is niet van één partij. Het is van ons allemaal. Politie, gemeente, jongerenwerker, woningbouwverenigingen, ondernemers en ook zeker wij als inwoners met elkaar. Het is een gedeelde verantwoordelijkheid en een breed gedragen gezamenlijke inspanning.

Onze gemeente staat al jaren hoog op de ranglijst van veilige gemeenten. Dat moet ook zo blijven. In een dorp moet je veilig kunnen wonen en kinderen moeten veilig buiten kunnen spelen. De komst van de nationale politie betekent voor onze gemeente minder blauw op straat. Wij willen een politie die bereikbaar en zichtbaar is. De wijkagent heeft hierin een prominente plek.

Buurtpreventie

Wij ondersteunen het Burgernet maar zeker ook de zogenoemde buurtpreventie-apps. Vele buurten hebben al een buurtgroep aangemaakt in WhatsApp. Onderzoek van de universiteit van Tilburg heeft het nut daarvan aangetoond. Verder zien wij graag een verdere intensivering van voorlichting, bijvoorbeeld door een vaste rubriek ‘veiligheid’ op de gemeentepagina waarin de politie en brandweer kan aangeven wat zij hebben gedaan. Zeg wat je doet en doe wat je zegt. Ook preventieve tips tegen inbraak kunnen hierin worden vermeld.

Hulporganisaties

Veiligheid is ook brandweer en ambulance. Beide organisaties zijn ondergebracht in de Veiligheidsregio Drenthe. De aanrijtijden dienen te voldoen aan de wettelijke regelgeving op dit gebied. De vier brandweerposten in onze gemeente willen we behouden. We vinden dat de brandweer vooral ook moet kunnen bestaan uit vrijwilligers. Deze vrijwilligers moeten we ondersteunen en faciliteren.

Speerpunten

  • Bereikbare en zichtbare politie;
  • Inzetten op preventie;
  • Stimuleren van buurtpreventie-apps;
  • Bewustwording op gedrag;
  • Eigen verantwoordelijkheid.

Leefbaarheidsfonds

Op 26 mei 2011 is het Leefbaarheidsfonds in werking getreden. "Dat is mooi", zult u zeggen, maar wat hebt u er aan. Welnu, de CGB samen met het CDA en GroenLinks, zijn met dit fonds gekomen, omdat wij vonden dat er financiële ondersteuning moest komen ter stimulering van lokale activiteiten, projecten en (instandhouding van) voorzieningen. Leefbaarheidsfonds iets voor u? Lees hier verder!
 

Over ons

Combinatie Gemeentebelangen Aa en Hunze kreeg tijdens de gemeenteraadsverkiezingen weer de meeste stemmen. Wij kunnen vol trots 10 van de 21 raadszetels innemen. We hebben de coalitiebesprekingen gevoerd en hieruit is een (deels) nieuwe coalitie ontstaan. Er is een college gevormd met VVD (4 zetels) en Groen Links (2 zetels).

Meldpunt overbodige regelgeving

Gemeentebelangen Aa en Hunze heeft in haar verkiezingsprogramma terugdringing van onnodige wet- en regelgeving opgenomen. Wij vinden het daarbij belangrijk dat regelgeving transparant en duidelijk is.
Wat kunt u melden?

 

Overig nieuws

We publiceren regelmatig op onze site. De informatie op de homepage houden we zo beperkt mogelijk. Eerdere berichten kunt u terugvinden in het Nieuwsarchief onder de verschillende aandachtsgebieden.