Categorie: Thema's
Gaat u veilig door onze gemeente?
page0001 i1

Verkeer en vervoer

Veiligheid

De gemeente Aa en Hunze is een grote plattelandsgemeente met relatief veel kilometers aan wegen. Als we spreken over verkeersveilige wegen, dan spreken we ook van veilige bermen en zijkanten van de wegen. Dit is van wezenlijk belang. Daarom willen wij dat wegen, fietspaden en vooral ook de bijbehorende bermen goed worden onderhouden. Goede (verharde) bermen leveren zeker een bijdrage aan de verkeersveiligheid.

Fietspaden

Het fietspadennetwerk krijgt de komende jaren een uitbreiding mede doordat wij er herhaaldelijk op hebben aangedrongen de ontbrekende stukken aan te leggen. We zetten daarbij in op veilige schoolroutes. Een fusie van scholen, zoals Eexterveen, betekent vrijwel altijd dat schoolroutes veranderen. Onveilige situaties, willen we aanpakken door veilige fietspaden aan te leggen. Ook het fietspad Grolloo - Amen zal eindelijk zijn beslag krijgen. Uiteraard zijn deze fietspaden ook een impuls voor ons toeristisch fietspadennet.

Verkeersremmende maatregelen willen we alleen daar waar de veiligheid niet op andere wijze kan worden gewaarborgd. De mobiele snelheidsmeters met smileys blijken daarbij heel goed te werken. Openbare verlichting is ondersteunend aan de verkeersveiligheid.

Openbaar en aanvullend vervoer

Het openbaar vervoer is de afgelopen jaren sterk uitgedund. Voor vele inwoners van onze gemeente is dit een achteruitgang. Wij vinden dat openbaar vervoer er voor iedereen moet kunnen zijn. Niet alleen voor de grote steden. Daarom willen wij dat de gemeente hierover in gesprek blijft met de provincie die over het openbaar vervoer gaat. Met name voor mensen die zelf niet voor hun vervoer kunnen zorgen willen wij betaalbaar aanvullend vervoer.

Speerpunten

  • Veilige bermen en zijkanten van de weg;
  • Fietspaden (veilige schoolroutes);
  • Goed openbaar vervoer;
  • Betaalbaar aanvullend vervoer.

Leefbaarheidsfonds

Op 26 mei 2011 is het Leefbaarheidsfonds in werking getreden. "Dat is mooi", zult u zeggen, maar wat hebt u er aan. Welnu, de CGB samen met het CDA en GroenLinks, zijn met dit fonds gekomen, omdat wij vonden dat er financiële ondersteuning moest komen ter stimulering van lokale activiteiten, projecten en (instandhouding van) voorzieningen. Leefbaarheidsfonds iets voor u? Lees hier verder!
 

Over ons

Combinatie Gemeentebelangen Aa en Hunze kreeg tijdens de gemeenteraadsverkiezingen weer de meeste stemmen. Wij kunnen vol trots 10 van de 21 raadszetels innemen. We hebben de coalitiebesprekingen gevoerd en hieruit is een (deels) nieuwe coalitie ontstaan. Er is een college gevormd met VVD (4 zetels) en Groen Links (2 zetels).

Meldpunt overbodige regelgeving

Gemeentebelangen Aa en Hunze heeft in haar verkiezingsprogramma terugdringing van onnodige wet- en regelgeving opgenomen. Wij vinden het daarbij belangrijk dat regelgeving transparant en duidelijk is.
Wat kunt u melden?

 

Overig nieuws

We publiceren regelmatig op onze site. De informatie op de homepage houden we zo beperkt mogelijk. Eerdere berichten kunt u terugvinden in het Nieuwsarchief onder de verschillende aandachtsgebieden.