Categorie: Thema's
Woont u ook met plezier in Aa en Hunze?
page0001 i1

Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

Wij willen, in de lijn met de komende nieuwe omgevingswet, de inrichting van onze dorpen samen met de inwoners en ondernemers vorm geven. Dit betekent een andere rol voor de gemeente, de raad, en een zeer belangrijke rol voor de inwoners. Dus niet van bovenaf opleggen, maar samen.

De omgevingsvisie speelt hierin een belangrijke rol. Samen zorgen we voor vitale kernen, met kansen voor lokale ondernemers. Wij willen dit in nauwe samenwerking doen met de lokale ondernemers en inwoners. Zo ontstaan kansen om de dorpen aantrekkelijker te maken.

Woningbouw

De woningmarkt laat nu een compleet andere situatie te zien dan tijdens de vorige raadsperiode. Wij vinden het daarom belangrijk dat er vooral ingezet wordt op woningbouw voor starters en (sociale) huur- en koopwoningen én levensloopbestendige woningen, mogelijk met zorg aan huis. Projecten beginnen vorm te krijgen of er wordt een eerste aanzet voor gedaan. Wij zijn voor het faciliteren van kleinschalige particuliere initiatieven op het gebied van zorg en wonen. Zij verdienen onze warme belangstelling omdat daarmee veelal gezorgd wordt dat mensen in hun eigen woonomgeving kunnen blijven. Door herbestemming van bedrijfspanden kunnen ontwikkelingen op dit vlak mogelijk worden gemaakt. Dit geldt ook voor het stimuleren van het levensloopbestendig maken van de eigen woning.

Om onze dorpen leefbaar en vitaal te houden is woningbouw naar behoefte in elk dorp noodzakelijk. De uitkomsten van de woonwensenonderzoeken in de diverse dorpen zijn leidend voor de verdere planvorming. Er moet voldoende aandacht voor de kleinere dorpen en het buitengebied zijn. Juist kijken hoe het wel kan in plaats van hoe het niet kan.

Wij willen in de komende raadsperiode zo veel mogelijk projecten tot uitvoering brengen. Dit betekent maatwerk op het gebied van woningbouw en inspelen op de kansen en mogelijkheden om vooral de jongeren voor onze gemeente te behouden en onze oudere inwoners zo lang mogelijk in hun eigen dorp te laten wonen.

Speerpunten

  • Samen met inwoners en ondernemers werken aan de omgevingsvisie;
  • Woningbouw voor starters, (sociale) huur- en koopwoningen én levensloopbestendige woningen;
  • Faciliteren van kleinschalige particuliere initiatieven op het gebied van zorg en wonen.

Leefbaarheidsfonds

Op 26 mei 2011 is het Leefbaarheidsfonds in werking getreden. "Dat is mooi", zult u zeggen, maar wat hebt u er aan. Welnu, de CGB samen met het CDA en GroenLinks, zijn met dit fonds gekomen, omdat wij vonden dat er financiële ondersteuning moest komen ter stimulering van lokale activiteiten, projecten en (instandhouding van) voorzieningen. Leefbaarheidsfonds iets voor u? Lees hier verder!
 

Over ons

Combinatie Gemeentebelangen Aa en Hunze kreeg tijdens de gemeenteraadsverkiezingen weer de meeste stemmen. Wij kunnen vol trots 10 van de 21 raadszetels innemen. We hebben de coalitiebesprekingen gevoerd en hieruit is een (deels) nieuwe coalitie ontstaan. Er is een college gevormd met VVD (4 zetels) en Groen Links (2 zetels).

Meldpunt overbodige regelgeving

Gemeentebelangen Aa en Hunze heeft in haar verkiezingsprogramma terugdringing van onnodige wet- en regelgeving opgenomen. Wij vinden het daarbij belangrijk dat regelgeving transparant en duidelijk is.
Wat kunt u melden?

 

Overig nieuws

We publiceren regelmatig op onze site. De informatie op de homepage houden we zo beperkt mogelijk. Eerdere berichten kunt u terugvinden in het Nieuwsarchief onder de verschillende aandachtsgebieden.