Categorie: Thema's
Wat hebben we bereikt in 2014 - 2018?

 

page0001 i1

 • Lagere gemeentelijke lastendruk voor onze inwoners.
 • Achterstallig bomenonderhoud aangepakt.
 • De dorpshuizen staan nog sterker en centraler in de samenleving.
 • Nauwere betrokkenheid van de inwoners bij hun directe leefomgeving.
 • Harmonisatie van de voetbalaccommodaties, afgerond met de realisatie van de voetbalkantine en kleedkamers in Gieten en Gasselte.
 • Vermindering regeldruk.
 • Inwoners weten ons goed te vinden en we zijn zichtbaar, laagdrempelig en gemakkelijk bereikbaar.
 • Wij staan zeer hoog op de lijst van veilige gemeenten
 • Bouwblokken voor de landbouw verruimd.
 • Soepele omgang met wijziging bestemming leegstaande boerderijen.
 • Aandacht voor het onderwijs. Wij hebben nadrukkelijk onze zorgen geuit over de gang van zaken bij PrimAH. Wij gaan voor de kwaliteit van het onderwijs.
 • We hebben voor busjes gezorgd voor de schoolgaande kinderen naar Eexterveen.
 • Wij hebben openluchtzwembaden in stand gehouden.
 • Muziekverenigingen maken gebruik van opleidingsregelingen.
 • Leefbaarheidsfonds werpt zijn vruchten af en maakt veel initiatieven mogelijk.
 • Steun aan en waardering voor mantelzorgers en vrijwilligers.
 • Taken van het sociaal domein goed opgepakt.
 • Meer graskeien om te zorgen voor veilige bermen.
 • Meer digitale waarschuwingsborden voor te snel rijden.
 • Nieuwe wegconstructie Annerveenschekanaal - Eexterveenschekanaal.
 • Forse stappen in de realisatie van het fietspad Grolloo - Amen.
 • Openbare verlichting wordt vernieuwd en verduurzaamd.
 • Betere afvalscheiding door voorlichting en de komst van de oranje container.
 • Lagere prijs verwerking afval.
 • In Nooitgedacht wordt energieneutraal gebouwd.
 • Dorpshuizen en gemeentelijke gebouwen voorzien van zonnepanelen.
 • Lening voor zonnepanelen.
 • Woningbouwmogelijkheden gerealiseerd in Eext, Eexterveen en Annen.
 • Bloembakken in Grolloo en Gieten.
 • Ondersteuning versterking recreatie.
 • Helder beleid voor minicampings.
 • Helder baanbrekend beleid rondom bed and breakfast.
 • Financieel gedegen: sterke reservepositie en een sluitend meerjarenperspectief.
 • Het bestemmingsplan Buitengebied is vastgesteld.
 • Centrumvisie Gieten en herinrichting centrum Rolde.
 • Nieuwe bestemming van scholen in Schipborg, Gasselternijveen, Gasselternijveenschemond.
 • Delen leegstaande school Annerveenschekanaal weer in gebruik.

Leefbaarheidsfonds

Op 26 mei 2011 is het Leefbaarheidsfonds in werking getreden. "Dat is mooi", zult u zeggen, maar wat hebt u er aan. Welnu, de CGB samen met het CDA en GroenLinks, zijn met dit fonds gekomen, omdat wij vonden dat er financiële ondersteuning moest komen ter stimulering van lokale activiteiten, projecten en (instandhouding van) voorzieningen. Leefbaarheidsfonds iets voor u? Lees hier verder!
 

Over ons

Combinatie Gemeentebelangen Aa en Hunze kreeg tijdens de gemeenteraadsverkiezingen weer de meeste stemmen. Wij kunnen vol trots 10 van de 21 raadszetels innemen. We hebben de coalitiebesprekingen gevoerd en hieruit is een (deels) nieuwe coalitie ontstaan. Er is een college gevormd met VVD (4 zetels) en Groen Links (2 zetels).

Meldpunt overbodige regelgeving

Gemeentebelangen Aa en Hunze heeft in haar verkiezingsprogramma terugdringing van onnodige wet- en regelgeving opgenomen. Wij vinden het daarbij belangrijk dat regelgeving transparant en duidelijk is.
Wat kunt u melden?

 

Overig nieuws

We publiceren regelmatig op onze site. De informatie op de homepage houden we zo beperkt mogelijk. Eerdere berichten kunt u terugvinden in het Nieuwsarchief onder de verschillende aandachtsgebieden.