Word lid

Spreken onze ideeën u aan en wilt u op de hoogte blijven van onze activiteiten, wordt dan lid van onze vereniging.

Combinatie Gemeentebelangen Aa en Hunze is een vereniging en geen politieke partij in de traditionele betekenis van het woord. Dat wil zeggen dat de vereniging geen banden heeft met een bepaalde ideologie. De doelstelling van Gemeentebelangen en hoe wij georganiseerd zijn vindt u in onze statuten.

De vereniging heeft ten doel als politiek onafhankelijke groepering het behartigen van de belangen van de inwoners van de gemeente Aa en Hunze, zulks in algemene zin.

1. Download hier de statuten

Naast de statuten beschikt onze vereniging ook over een huishoudelijk reglement.

2. Download hier het huishoudelijk reglement

Als lid van Gemeentebelangen Aa en Hunze hebt u de mogelijkheid om tijdens de fractievergaderingen mee te praten, mee te denken. Des te meer aanwezigen op de fractievergaderingen, des te meer informatie voor onze raadsleden. En dat is met name voor een lokale partij van groot belang. Wij willen graag weten hoe onze inwoners tegen bepaalde zaken aankijken en welke oplossingen zij in gedachten hebben. U wordt minimaal een keer per jaar uitgenodigd voor een algemene ledenvergadering. Het bestuur, fractie en wethouder doen dan mondeling verslag van het afgelopen jaar en geven u een vooruitblik op de komende tijd. Onder het genot van een hapje en drankje kunt u fractie- en bestuursleden en de wethouder persoonlijk en informeel spreken.

Lidmaatschap van Gemeentebelangen Aa en Hunze is niet duur, eigenlijk is het contributiebedrag hetgeen u kunt missen. Vanaf € 1,00- per maand bent u al lid.

Heeft u een vraag, wilt u lid worden of heeft u behoefte aan andere informatie over Gemeentebelangen? Vul dan onderstaand formulier in.

Ondergetekende machtigt de Kiesvereniging Combinatie Gemeentebelangen Aa en Hunze met ingang vanaf heden de contributie automatisch jaarlijks te incasseren van uw rekening.

De contributie wordt jaarlijks vastgesteld op de algemene ledenvergadering en bedraagt thans € 12,00.

Combinatie Gemeentebelangen Aa en Hunze is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40049099.

Voor vragen kunt u terecht bij de secretaris van onze vereniging.

Gerrit Meijers
Greveling 2
9654 PT ANNERVEENSCHEKANAAL
(0598) 49 12 74
secretariaat@gemeentebelangen-aaenhunze.nl
of gebruik het contact formulier.

captcha

Leefbaarheidsfonds

Op 26 mei 2011 is het Leefbaarheidsfonds in werking getreden. "Dat is mooi", zult u zeggen, maar wat hebt u er aan. Welnu, de CGB samen met het CDA en GroenLinks, zijn met dit fonds gekomen, omdat wij vonden dat er financiële ondersteuning moest komen ter stimulering van lokale activiteiten, projecten en (instandhouding van) voorzieningen. Leefbaarheidsfonds iets voor u? Lees hier verder!
 

Over ons

Combinatie Gemeentebelangen Aa en Hunze kreeg tijdens de gemeenteraadsverkiezingen weer de meeste stemmen. Wij kunnen vol trots 10 van de 21 raadszetels innemen. We hebben de coalitiebesprekingen gevoerd en hieruit is een (deels) nieuwe coalitie ontstaan. Er is een college gevormd met VVD (4 zetels) en Groen Links (2 zetels).

Meldpunt overbodige regelgeving

Gemeentebelangen Aa en Hunze heeft in haar verkiezingsprogramma terugdringing van onnodige wet- en regelgeving opgenomen. Wij vinden het daarbij belangrijk dat regelgeving transparant en duidelijk is.
Wat kunt u melden?

 

Overig nieuws

We publiceren regelmatig op onze site. De informatie op de homepage houden we zo beperkt mogelijk. Eerdere berichten kunt u terugvinden in het Nieuwsarchief onder de verschillende aandachtsgebieden.